• Houders van Termijnleningen Q, R en T worden gevraagd om hun verplichtingen te verlengen tot juni 2022 in een nieuwe Termijnlening W met een minimaal bedrag van €500,0 miljoen;

• Telenet International Finance S.à r.l. zal de Senior Secured Notes met vervaldag 2016 terugbetalen (Faciliteit N onder de bestaande 2010 Gewijzigde Senior Credit Facility);

• Opbrengsten zullen aangewend worden om de Senior Secured Notes met vervaldag 2016 terug te betalen alsook bestaande Termijnleningen, beginnend met Termijnlening Q;

• Bestaand wentelkrediet van €158,0 miljoen wordt geherfinancierd.

• Houders van Termijnleningen Q, R en T worden gevraagd om hun verplichtingen te verlengen tot juni 2022 in een nieuwe Termijnlening W met een minimaal bedrag van €500,0 miljoen; • Telenet International Finance S.à r.l. zal de Senior Secured Notes met vervaldag 2016 terugbetalen (Faciliteit N onder de bestaande 2010 Gewijzigde Senior Credit Facility); • Opbrengsten zullen aangewend worden om de Senior Secured Notes met vervaldag 2016 terug te betalen alsook bestaande Termijnleningen, beginnend met Termijnlening Q; • Bestaand wentelkrediet van €158,0 miljoen wordt geherfinancierd.