Na de recente vrijwillige schuldenruil en verlenging van de looptijden, is deze transactie de volgende stap in de verdere optimalisatie van de kapitaalstructuur van Telenet.

Telenet heeft een financieringskader vastgesteld dat aantrekkelijke toekomstige uitkeringen aan aandeelhouders mogelijk maakt, met behoud van de flexibiliteit om te groeien en in zijn activiteiten te investeren.

In deze context is Telenet voornemens om zijn totale nettoschuld tegen eind 2011 te verhogen tot ongeveer 3,5x de EBITDA van 2011.

De opbrengsten van de emissie van € 350 miljoen zullen worden geleend van Telenet Finance Luxembourg S.C.A. (de "financier"), een onafhankelijke financieringsmaatschappij die in dit verband heeft aangekondigd dat ze voor € 350 miljoen "senior secured notes" zal uitgeven die in 2020 vervallen (de "notes"). De financier zal in de senior kredietfaciliteit instappen onder een bijkomende tranche die in 2020 vervalt.

De door de financier uitgegeven notes zullen worden gewaarborgd door een pand in eerste rang op alle aandelenkapitaal en de bankrekening van de financier en een pand in eerste rang op de rechten van de financier als financier onder de senior kredietfaciliteit.

Met de opbrengsten van de lening wil Telenet voor een totaal van maximaal € 200 miljoen bepaalde termijnleningen met de kortste looptijden onder de senior kredietfaciliteit terugbetalen.

De rest van de opbrengsten zal aan Telenet NV worden doorgeleend voor algemene bedrijfsdoeleinden, zoals eventuele uitkeringen aan aandeelhouders in 2011 als er geen potentiële waardetoevoegende overnames zijn.

Deze transactie zal de gemiddelde looptijd van Telenets schulden verder verlengen en zal de stabiliteit van Telenets schuldkapitalisatie verbeteren door de kasstroomflexibiliteit te vergroten tegen zeer aantrekkelijke marktvoorwaarden.

Per 30 september 2010 bedroeg Telenets totale nettoschuld 2,8x de EBITDA. Telenets schuld heeft de rating Ba3 (Moody's) en BB (Fitch).

Na de recente vrijwillige schuldenruil en verlenging van de looptijden, is deze transactie de volgende stap in de verdere optimalisatie van de kapitaalstructuur van Telenet. Telenet heeft een financieringskader vastgesteld dat aantrekkelijke toekomstige uitkeringen aan aandeelhouders mogelijk maakt, met behoud van de flexibiliteit om te groeien en in zijn activiteiten te investeren. In deze context is Telenet voornemens om zijn totale nettoschuld tegen eind 2011 te verhogen tot ongeveer 3,5x de EBITDA van 2011. De opbrengsten van de emissie van € 350 miljoen zullen worden geleend van Telenet Finance Luxembourg S.C.A. (de "financier"), een onafhankelijke financieringsmaatschappij die in dit verband heeft aangekondigd dat ze voor € 350 miljoen "senior secured notes" zal uitgeven die in 2020 vervallen (de "notes"). De financier zal in de senior kredietfaciliteit instappen onder een bijkomende tranche die in 2020 vervalt. De door de financier uitgegeven notes zullen worden gewaarborgd door een pand in eerste rang op alle aandelenkapitaal en de bankrekening van de financier en een pand in eerste rang op de rechten van de financier als financier onder de senior kredietfaciliteit. Met de opbrengsten van de lening wil Telenet voor een totaal van maximaal € 200 miljoen bepaalde termijnleningen met de kortste looptijden onder de senior kredietfaciliteit terugbetalen. De rest van de opbrengsten zal aan Telenet NV worden doorgeleend voor algemene bedrijfsdoeleinden, zoals eventuele uitkeringen aan aandeelhouders in 2011 als er geen potentiële waardetoevoegende overnames zijn. Deze transactie zal de gemiddelde looptijd van Telenets schulden verder verlengen en zal de stabiliteit van Telenets schuldkapitalisatie verbeteren door de kasstroomflexibiliteit te vergroten tegen zeer aantrekkelijke marktvoorwaarden. Per 30 september 2010 bedroeg Telenets totale nettoschuld 2,8x de EBITDA. Telenets schuld heeft de rating Ba3 (Moody's) en BB (Fitch).