Dit waren de hoogtepunten, zoals ze door het bedrijf zelfs werden gerapporteerd:

"• Netto 17.900 nieuwe triple-playabonnees in KW2 2014 (sterkste tweede-kwartaalgroei sinds 2009), wat resulteerde in bijna 1 miljoen triple-playabonnees (+12% j-o-j) of ongeveer 48% van ons klantenbestand;

• Dankzij ons verbeterd aanbod, onder meer door de lancering van "Supersize je King" en gratis 4G-toegang, versnelde de nettogroei van het aantal mobiele klanten in KW2 2014 sequentieel tot 820.800 abonnees (+41.000 k-o-k);

• Het op jaarbasis uitgedrukte klantverloop liep voor al onze vaste producten verder terug en bereikte zijn laagste peil in vier jaar, dankzij het aanhoudend investeren in het verrijken van onze producten voor onze bestaande klanten;

• Bedrijfsopbrengsten +3% j-o-j tot €838,8 miljoen in H1 2014, beïnvloed door aanzienlijk lagere opbrengsten uit de verkoop van losse gsm's en smartphones en door lagere analoge transport- en distributievergoedingen. Sequentieel stegen de bedrijfsopbrengsten met 3% j-o-j in KW2 2014 tot €422,0 miljoen;

• Adjusted EBITDA(1) +10% j-o-j tot €460,1 miljoen in H1 2014, beïnvloed door aanzienlijk lagere kosten voor de subsidiëring van gsm's en smartphones en een eenmalig voordeel van €12,5 miljoen. Adjusted EBITDA +3% j-o-j tot €222,3 miljoen in KW2 2014, waarbij hogere kosten voor subsidiëring van gsm's en smartphones en hogere kosten voor interconnectie en auteursrechten deels werden tenietgedaan door lagere marketingkosten;

• Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) van €187,7 miljoen in H1 2014, of circa 22% van de bedrijfsopbrengsten, beïnvloed door de verlenging van de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie. Exclusief laatstgenoemde vertegenwoordigden de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen ongeveer 18% van de bedrijfsopbrengsten, gedreven door fasering van toe te rekenen bedrijfsinvesteringen voor settopboxen en bepaalde netwerkinvesteringen;

• Vrije kasstroom(3) +50% j-o-j tot een robuuste €150,6 miljoen in H1 2014 dankzij de solide groei van de Adjusted EBITDA en de verbetering van het werkkapitaal;

• Vol vertrouwen om 5-6% Adjusted EBITDA-groei te realiseren ondanks lager dan verwachte groei van de bedrijfs-opbrengsten (4-5%). De vooruitzichten voor de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen als een percentage van de bedrijfsopbrengsten bleven behouden (20-21%), evenals onze prognose voor de vrije kasstroom (€230-240 miljoen)."

Dit waren de hoogtepunten, zoals ze door het bedrijf zelfs werden gerapporteerd: "• Netto 17.900 nieuwe triple-playabonnees in KW2 2014 (sterkste tweede-kwartaalgroei sinds 2009), wat resulteerde in bijna 1 miljoen triple-playabonnees (+12% j-o-j) of ongeveer 48% van ons klantenbestand; • Dankzij ons verbeterd aanbod, onder meer door de lancering van "Supersize je King" en gratis 4G-toegang, versnelde de nettogroei van het aantal mobiele klanten in KW2 2014 sequentieel tot 820.800 abonnees (+41.000 k-o-k); • Het op jaarbasis uitgedrukte klantverloop liep voor al onze vaste producten verder terug en bereikte zijn laagste peil in vier jaar, dankzij het aanhoudend investeren in het verrijken van onze producten voor onze bestaande klanten; • Bedrijfsopbrengsten +3% j-o-j tot €838,8 miljoen in H1 2014, beïnvloed door aanzienlijk lagere opbrengsten uit de verkoop van losse gsm's en smartphones en door lagere analoge transport- en distributievergoedingen. Sequentieel stegen de bedrijfsopbrengsten met 3% j-o-j in KW2 2014 tot €422,0 miljoen; • Adjusted EBITDA(1) +10% j-o-j tot €460,1 miljoen in H1 2014, beïnvloed door aanzienlijk lagere kosten voor de subsidiëring van gsm's en smartphones en een eenmalig voordeel van €12,5 miljoen. Adjusted EBITDA +3% j-o-j tot €222,3 miljoen in KW2 2014, waarbij hogere kosten voor subsidiëring van gsm's en smartphones en hogere kosten voor interconnectie en auteursrechten deels werden tenietgedaan door lagere marketingkosten; • Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) van €187,7 miljoen in H1 2014, of circa 22% van de bedrijfsopbrengsten, beïnvloed door de verlenging van de uitzendrechten voor de Belgische voetbalcompetitie. Exclusief laatstgenoemde vertegenwoordigden de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen ongeveer 18% van de bedrijfsopbrengsten, gedreven door fasering van toe te rekenen bedrijfsinvesteringen voor settopboxen en bepaalde netwerkinvesteringen; • Vrije kasstroom(3) +50% j-o-j tot een robuuste €150,6 miljoen in H1 2014 dankzij de solide groei van de Adjusted EBITDA en de verbetering van het werkkapitaal; • Vol vertrouwen om 5-6% Adjusted EBITDA-groei te realiseren ondanks lager dan verwachte groei van de bedrijfs-opbrengsten (4-5%). De vooruitzichten voor de toe te rekenen bedrijfsinvesteringen als een percentage van de bedrijfsopbrengsten bleven behouden (20-21%), evenals onze prognose voor de vrije kasstroom (€230-240 miljoen)."