De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ('EU GAAP').

De definitieve geconsolideerde resultaten over het volledige jaar afgesloten op 31 december 2012, gecontroleerd door Telenets commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises CVBA, zullen op 27 februari 2013 om 5:45pm MET bekendgemaakt worden.

Dit waren de belangrijkste punten in een notendop:

*Verhoogde vooruitzichten voor het volledige jaar 2012 behaald: groei van de bedrijfsopbrengsten met 8,2% (7-8% verwacht), groei van de Adjusted EBITDA(1) met 7,5% (7-8% verwacht) en toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) die 23,7% van de bedrijfsopbrengsten bedroegen (24-25% verwacht);

*Per 31 december 2012 hielden we €906,3 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten aan (31 december 2011: €346,6 miljoen) en bedroeg de totale schuld (inclusief financiële leases) €3.843,0 miljoen (31 december 2011: €2.959,5 miljoen).

De resultaten zijn conform de door de Europese Unie goedgekeurde International Financial Reporting Standards ('EU GAAP'). De definitieve geconsolideerde resultaten over het volledige jaar afgesloten op 31 december 2012, gecontroleerd door Telenets commissaris KPMG Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises CVBA, zullen op 27 februari 2013 om 5:45pm MET bekendgemaakt worden. Dit waren de belangrijkste punten in een notendop: *Verhoogde vooruitzichten voor het volledige jaar 2012 behaald: groei van de bedrijfsopbrengsten met 8,2% (7-8% verwacht), groei van de Adjusted EBITDA(1) met 7,5% (7-8% verwacht) en toe te rekenen bedrijfsinvesteringen(2) die 23,7% van de bedrijfsopbrengsten bedroegen (24-25% verwacht); *Per 31 december 2012 hielden we €906,3 miljoen aan geldmiddelen en kasequivalenten aan (31 december 2011: €346,6 miljoen) en bedroeg de totale schuld (inclusief financiële leases) €3.843,0 miljoen (31 december 2011: €2.959,5 miljoen).