Het is moeilijk om een ontsporing van het begrotingstekort bij te sturen wanneer er een concurrentieprobleem is. In dat geval veroorzaakt een budgettaire ontsporing een rampzalig sneeuwbaleffect voor de overheidsschuld.

En dat valt volgens Dexia nog moeilijk te stoppen, tenzij er drastische maatregelen worden genomen.

Het is moeilijk om een ontsporing van het begrotingstekort bij te sturen wanneer er een concurrentieprobleem is. In dat geval veroorzaakt een budgettaire ontsporing een rampzalig sneeuwbaleffect voor de overheidsschuld. En dat valt volgens Dexia nog moeilijk te stoppen, tenzij er drastische maatregelen worden genomen.