Maar de telecomwereld beleeft een rendabiliteitskrimp door een moordende prijsconcurrentie en strengere regulering (zeker in Europa).

Om de rendabiliteit te herstellen worden de uitgaven zeer strict gecontroleerd en investeringsbudgetten kennen een krimp. Minder investeringen betekenen minder orders bij Cisco.

Daarnaast kennen de groeilanden een krimp waardoor ook daar de investeringen op een lager peil staan.

Het laatste resultatenrapport van Cisco illustreerde dit perfect : de bestellingen uit de Aziatische regio vielen met 5% terug t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

Ook de bestellingen uit de VSA en Europa kenden een krimp met resp. 5% en 2%. Al deze elementen hebben ertoe geleid dat het management de prognoses voor het boekjaar 2014 temperden.

Ook voor de daaropvolgende jaren voorspelt Cisco een lagere omzetgroei: op een analistendag in december 2013 werd de

prognose voor de omzetgroei voor de komende 3 tot 5 jaar verlaagd tot 3% - 6%t.o.v. een oorspronkelijke prognose van 5% - 7%. Van Herck heeft een neutraal advies voor Cisco Systems.

Maar de telecomwereld beleeft een rendabiliteitskrimp door een moordende prijsconcurrentie en strengere regulering (zeker in Europa). Om de rendabiliteit te herstellen worden de uitgaven zeer strict gecontroleerd en investeringsbudgetten kennen een krimp. Minder investeringen betekenen minder orders bij Cisco. Daarnaast kennen de groeilanden een krimp waardoor ook daar de investeringen op een lager peil staan. Het laatste resultatenrapport van Cisco illustreerde dit perfect : de bestellingen uit de Aziatische regio vielen met 5% terug t.o.v. dezelfde periode vorig jaar. Ook de bestellingen uit de VSA en Europa kenden een krimp met resp. 5% en 2%. Al deze elementen hebben ertoe geleid dat het management de prognoses voor het boekjaar 2014 temperden. Ook voor de daaropvolgende jaren voorspelt Cisco een lagere omzetgroei: op een analistendag in december 2013 werd de prognose voor de omzetgroei voor de komende 3 tot 5 jaar verlaagd tot 3% - 6%t.o.v. een oorspronkelijke prognose van 5% - 7%. Van Herck heeft een neutraal advies voor Cisco Systems.