Of dat in september al het geval was, valt te betwijfelen. De consensusverwachting bij de analisten is dat er vorige maand 180.000 jobs verloren gingen, terwijl de werkloosheidsgraad zou zijn gestegen van 9,70 naar 9,80%.

De Amerikaanse economie geeft weliswaar signalen die kunnen wijzen op een uitbodeming, maar dat belet niet dat de bedrijven nog steeds jobs blijven schrappen. Van nieuwe aanwervingen is voorlopig geen sprake.

Het oplopen van de werkloosheidsgraad tot boven 10% kan politieke problemen opleveren voor president Barack Obama, die 787 miljard dollar in de economie pompte met de bedoeling om 3,50 miljoen jobs te redden of te creëren tegen eind volgend jaar.

Zijn tegenstanders verwijten Obama echter dat sinds de afkondiging van de maatregelen tot dusver 3 miljoen jobs verloren gingen. Wanneer er in september 'maar' 180.000 jobs verloren gingen, zou dat het laagste aantal zijn sinds augustus 2008.

Vandaag staan ook de cijfers over de fabrieksbestellingen voor augustus (verwacht: stijging met 0,70%, tegenover plus 1,30% in juli), maar een positieve verrassing wordt in dit geval niet bij voorbaat uitgesloten.

Of dat in september al het geval was, valt te betwijfelen. De consensusverwachting bij de analisten is dat er vorige maand 180.000 jobs verloren gingen, terwijl de werkloosheidsgraad zou zijn gestegen van 9,70 naar 9,80%. De Amerikaanse economie geeft weliswaar signalen die kunnen wijzen op een uitbodeming, maar dat belet niet dat de bedrijven nog steeds jobs blijven schrappen. Van nieuwe aanwervingen is voorlopig geen sprake. Het oplopen van de werkloosheidsgraad tot boven 10% kan politieke problemen opleveren voor president Barack Obama, die 787 miljard dollar in de economie pompte met de bedoeling om 3,50 miljoen jobs te redden of te creëren tegen eind volgend jaar. Zijn tegenstanders verwijten Obama echter dat sinds de afkondiging van de maatregelen tot dusver 3 miljoen jobs verloren gingen. Wanneer er in september 'maar' 180.000 jobs verloren gingen, zou dat het laagste aantal zijn sinds augustus 2008. Vandaag staan ook de cijfers over de fabrieksbestellingen voor augustus (verwacht: stijging met 0,70%, tegenover plus 1,30% in juli), maar een positieve verrassing wordt in dit geval niet bij voorbaat uitgesloten.