Niettemin is de 7,7% nog altijd erg hoog en een weerspiegeling van de (gewenste) verschuiving van een exportgeleide groei naar meer nadruk op de binnenlandse bestedingen.

Voor de financiële markten was het echter een tegenvaller die ook werd gevoed door neerwaartse bijstellingen van groeiramingen door het IMF.

Ook in de Verenigde Staten en Europa werden lager dan verwachte conjunctuurindicatoren gepubliceerd.

Voor de Verenigde Staten verwachten we overigens een sterk groeiherstel in de tweede helft van het jaar, wanneer de effecten van belastingverhogingen en bezuinigingen geleidelijk aan wegebben.

Europa blijft de zwakke stee in de wereldeconomie en met de publicatie van meer ongunstige indicatoren neemt de waarschijnlijkheid van een renteverlaging door de Europese Centrale Bank toe.

De toenemende risicomijding bij beleggers was ook zichtbaar in oplopende koersen op de obligatiemarkten, die wederom als een vluchthaven werden gebruikt.

Niettemin is de 7,7% nog altijd erg hoog en een weerspiegeling van de (gewenste) verschuiving van een exportgeleide groei naar meer nadruk op de binnenlandse bestedingen. Voor de financiële markten was het echter een tegenvaller die ook werd gevoed door neerwaartse bijstellingen van groeiramingen door het IMF. Ook in de Verenigde Staten en Europa werden lager dan verwachte conjunctuurindicatoren gepubliceerd. Voor de Verenigde Staten verwachten we overigens een sterk groeiherstel in de tweede helft van het jaar, wanneer de effecten van belastingverhogingen en bezuinigingen geleidelijk aan wegebben. Europa blijft de zwakke stee in de wereldeconomie en met de publicatie van meer ongunstige indicatoren neemt de waarschijnlijkheid van een renteverlaging door de Europese Centrale Bank toe. De toenemende risicomijding bij beleggers was ook zichtbaar in oplopende koersen op de obligatiemarkten, die wederom als een vluchthaven werden gebruikt.