Er was gerekend op een stijging met 9%. De tegenvaller in de export had op de eerste plaats te maken met een zwakkere vraag vanuit de Verenigde Staten, Europa en Japan. Anderzijds bleef de import stabiel, terwijl er was gerekend op een stijging van de invoer met 2%.

Darius Kowalczyk, senior economist bij Credit Agricole-CIB, maakt zich echter weinig zorgen over de Chinese handelscijfers, deze zullen volgens hem het beeld van een opnieuw versnellende groei niet verstoren. China is minder afhankelijk van de export dan het pakweg een jaar geleden was.

Er was gerekend op een stijging met 9%. De tegenvaller in de export had op de eerste plaats te maken met een zwakkere vraag vanuit de Verenigde Staten, Europa en Japan. Anderzijds bleef de import stabiel, terwijl er was gerekend op een stijging van de invoer met 2%. Darius Kowalczyk, senior economist bij Credit Agricole-CIB, maakt zich echter weinig zorgen over de Chinese handelscijfers, deze zullen volgens hem het beeld van een opnieuw versnellende groei niet verstoren. China is minder afhankelijk van de export dan het pakweg een jaar geleden was.