Krachtens de aandeelhoudersovereenkomst zal volgens BNP Paribas de toestemming van de verkopende aandeelhouder na voltooiing van de aanbieding vereist blijven voor de goedkeuring van bepaalde aandeelhoudersbesluiten, zolang hij (alleen of samen met zijn verbonden vennootschappen) minstens 20% van de stemgerechtigde aandelen houdt.

Bijgevolg kan de verkopende aandeelhouder een invloed blijven uitoefenen over bepaalde aangelegenheden en komen zijn belangen niet noodzakelijk overeen met de belangen van de andere aandeelhouders.

Krachtens de aandeelhoudersovereenkomst zal volgens BNP Paribas de toestemming van de verkopende aandeelhouder na voltooiing van de aanbieding vereist blijven voor de goedkeuring van bepaalde aandeelhoudersbesluiten, zolang hij (alleen of samen met zijn verbonden vennootschappen) minstens 20% van de stemgerechtigde aandelen houdt. Bijgevolg kan de verkopende aandeelhouder een invloed blijven uitoefenen over bepaalde aangelegenheden en komen zijn belangen niet noodzakelijk overeen met de belangen van de andere aandeelhouders.