Sinds midden januari heeft de koers van de Nederlandse bankverzekeraar ING er een serieuze koerscorrectie opzitten. Het koersverlies bedroeg iets meer dan 30%. Dat het aandeel stilaan rijp is voor een technisch herstel mag duidelijk zijn.

De problemen waarmee de verzekeraars (en bij uitbreiding de banken) mee te maken kregen, wil Van Herck even niet uit de doeken te doen. In de eurozone blijft de schuldencrisis verder smeulen en recentelijk was er nog de heisa rond Cyprus.

In dat opzicht is het altijd belangrijk een blik op de balans van de bankverzekeraar te werpen. Vooral de beleggingsportefeuille van de bank trok de aandacht van Van Herck want daar zitten traditioneel heel wat overheidsobligaties in.

In de presentaties die de groep op haar website heeft staan, valt af te leiden dat er de afgelopen jaren een shift naar staatsobligaties van de kernlanden van de eurozone heeft plaatsgevonden. Mocht er opnieuw vrees voor perifeer staatspapier opduiken, denken we niet dat de groep zware waardeverminderingen zal moeten doorvoeren.

Van Herck ziet een belegging in ING op dit ogenblik slechts als een tactische belegging: de koers is al sterk teruggevallen en hij

rekent op een technisch herstel dat hij wil bespelen.

Sinds midden januari heeft de koers van de Nederlandse bankverzekeraar ING er een serieuze koerscorrectie opzitten. Het koersverlies bedroeg iets meer dan 30%. Dat het aandeel stilaan rijp is voor een technisch herstel mag duidelijk zijn. De problemen waarmee de verzekeraars (en bij uitbreiding de banken) mee te maken kregen, wil Van Herck even niet uit de doeken te doen. In de eurozone blijft de schuldencrisis verder smeulen en recentelijk was er nog de heisa rond Cyprus. In dat opzicht is het altijd belangrijk een blik op de balans van de bankverzekeraar te werpen. Vooral de beleggingsportefeuille van de bank trok de aandacht van Van Herck want daar zitten traditioneel heel wat overheidsobligaties in. In de presentaties die de groep op haar website heeft staan, valt af te leiden dat er de afgelopen jaren een shift naar staatsobligaties van de kernlanden van de eurozone heeft plaatsgevonden. Mocht er opnieuw vrees voor perifeer staatspapier opduiken, denken we niet dat de groep zware waardeverminderingen zal moeten doorvoeren. Van Herck ziet een belegging in ING op dit ogenblik slechts als een tactische belegging: de koers is al sterk teruggevallen en hij rekent op een technisch herstel dat hij wil bespelen.