Dat goud minder geliefd is, blijkt zelfs uit de gang van zaken in de pandjeshuizen. Het geld dat kan worden ontleend op basis van een pand van bijvoorbeeld gouden juwelen is een heel stuk kleiner geworden. In ongeveer gelijkaardige omstandigheden als de huidige piekte de goudprijs in 2011 op 1900 dollar.

Er heeft zich dus een duidelijke mentaliteitsverandering afgespeeld op de goudmarkt en de belangrijkste reden daarvoor zijn de plannen van de Amerikaanse overheid om te beginnen met taperen. Tapering vormt dus de belangrijkste rem op de goudprijs en dat zal nog wel even zo blijven.

Dat goud minder geliefd is, blijkt zelfs uit de gang van zaken in de pandjeshuizen. Het geld dat kan worden ontleend op basis van een pand van bijvoorbeeld gouden juwelen is een heel stuk kleiner geworden. In ongeveer gelijkaardige omstandigheden als de huidige piekte de goudprijs in 2011 op 1900 dollar. Er heeft zich dus een duidelijke mentaliteitsverandering afgespeeld op de goudmarkt en de belangrijkste reden daarvoor zijn de plannen van de Amerikaanse overheid om te beginnen met taperen. Tapering vormt dus de belangrijkste rem op de goudprijs en dat zal nog wel even zo blijven.