Als tweede land van de eurozone dat gered wordt, heeft Ierland aangetoond dat de soevereineschuldencrisis de facto een Europese aangelegenheid was die de rente van alle landen omhoog dreef (met uitzondering van die van Duitsland).

Tegen die achtergrond was de bijeenkomst van de ECB op 2 december volgens Dexia een echte uitdaging voor de voorzitter. En hoewel hij uiteindelijk slechts heel weinig veranderde aan zijn discours, versterkte Jean-Claude Trichet de geloofwaardigheid van de ECB door aan te geven (zonder een bedrag te noemen) dat de Centrale Bank haar programma voor de aankoop van activa zou voortzetten: genoeg om de perifere markten te kalmeren, die bijna 70 punten krapper zijn geworden.

Dat lijkt wel magie ... maar het is volgens Dexia wel logisch! Dat toont eens te meer aan dat de ECB de enige geloofwaardige Europese instantie is met machtige wapens en waarnaar men luistert.

Trichet maakt tijdens die bijeenkomst de verlenging bekend van het onbeperkt uitlenen van middelen op 3 maanden, op zijn minst tot 13 april 2011, wat elke normalisering op de markt voor liquide middelen vertraagt.

De taak van de ECB lijkt nog des te ingewikkelder te gaan worden omdat de Europese inflatie voor het eerst sinds 2 jaar weer boven de 2 % is uitgestegen in een klimaat van hogere prijzen voor grondstoffen en energie.

Als tweede land van de eurozone dat gered wordt, heeft Ierland aangetoond dat de soevereineschuldencrisis de facto een Europese aangelegenheid was die de rente van alle landen omhoog dreef (met uitzondering van die van Duitsland). Tegen die achtergrond was de bijeenkomst van de ECB op 2 december volgens Dexia een echte uitdaging voor de voorzitter. En hoewel hij uiteindelijk slechts heel weinig veranderde aan zijn discours, versterkte Jean-Claude Trichet de geloofwaardigheid van de ECB door aan te geven (zonder een bedrag te noemen) dat de Centrale Bank haar programma voor de aankoop van activa zou voortzetten: genoeg om de perifere markten te kalmeren, die bijna 70 punten krapper zijn geworden. Dat lijkt wel magie ... maar het is volgens Dexia wel logisch! Dat toont eens te meer aan dat de ECB de enige geloofwaardige Europese instantie is met machtige wapens en waarnaar men luistert. Trichet maakt tijdens die bijeenkomst de verlenging bekend van het onbeperkt uitlenen van middelen op 3 maanden, op zijn minst tot 13 april 2011, wat elke normalisering op de markt voor liquide middelen vertraagt. De taak van de ECB lijkt nog des te ingewikkelder te gaan worden omdat de Europese inflatie voor het eerst sinds 2 jaar weer boven de 2 % is uitgestegen in een klimaat van hogere prijzen voor grondstoffen en energie.