T. Boone Pickens: "Inderdaad, Obama heeft ook wat de energievoorziening betreft zijn woord niet gehouden. Hij beloofde twee jaar geleden dat we binnen een periodevan tien jaar geen druppel olie meer vanuit het Midden-Oosten zouden moeten invoeren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want concreet is er nog niets gebeurd. Blijkbaar praat Obama beter dan dat hij weet te handelen."

Pickens stelde op de National Clean Energy Summit in Las Vegas een oplossing voor het Amerikaans energieprobleem voor: "Die oplossing is heel eenvoudig en heet aardgas. Ik geloof niet in alternatieve energie, die wordt pas rendabel wanneer de aardgasprijs stijgt tot boven het niveau van 6 dollar. Maar aardgas is een eenvoudige oplossing. De Verenigde Staten beschikt over drie keer meer aardgasvoorraden dan de Saoedi's over olievoorraden. Door onze eigen aardgasvoorraden te gebruiken, vermijden we bovendien dat er geld naar de taliban vloeit."

T. Boone Pickens: "Inderdaad, Obama heeft ook wat de energievoorziening betreft zijn woord niet gehouden. Hij beloofde twee jaar geleden dat we binnen een periodevan tien jaar geen druppel olie meer vanuit het Midden-Oosten zouden moeten invoeren. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want concreet is er nog niets gebeurd. Blijkbaar praat Obama beter dan dat hij weet te handelen." Pickens stelde op de National Clean Energy Summit in Las Vegas een oplossing voor het Amerikaans energieprobleem voor: "Die oplossing is heel eenvoudig en heet aardgas. Ik geloof niet in alternatieve energie, die wordt pas rendabel wanneer de aardgasprijs stijgt tot boven het niveau van 6 dollar. Maar aardgas is een eenvoudige oplossing. De Verenigde Staten beschikt over drie keer meer aardgasvoorraden dan de Saoedi's over olievoorraden. Door onze eigen aardgasvoorraden te gebruiken, vermijden we bovendien dat er geld naar de taliban vloeit."