Geleidelijke verbetering van Amerikaans groeiprofiel

De Amerikaanse bedrijfswinsten bevinden zich weliswaar op een topniveau, maar het groeiritme was in lijn met de conjunctuurindicatoren sterk afgenomen.

De recente versnelling in productiviteitsgroei zou deze trend echter opnieuw ten goede kunnen keren. De keerzijde van de medaille is echter veel minder aantrekkelijk : hogere productiviteit wijst op hogere efficiëntie in het productieapparaat en dat vertaald zich meestal ook in een lagere tewerkstellingsgraad.

Een gelijkaardige conclusie kan ook worden getrokken vanuit de evolutie van de surprise-index in de VSA. Hiermee wordt volgens professor Stefan Duchateau de verhouding gemeten tussen het aantal macro-economische cijfers die beter zijn dan verwacht en het aantal cijfers die een ontgoocheling inhouden.

Na een scherpe terugval duidt deze ratio op een geleidelijke verbetering van het groeiprofiel, die in de komende macro-economische data explicieter zal worden.

Geleidelijke verbetering van Amerikaans groeiprofielDe Amerikaanse bedrijfswinsten bevinden zich weliswaar op een topniveau, maar het groeiritme was in lijn met de conjunctuurindicatoren sterk afgenomen. De recente versnelling in productiviteitsgroei zou deze trend echter opnieuw ten goede kunnen keren. De keerzijde van de medaille is echter veel minder aantrekkelijk : hogere productiviteit wijst op hogere efficiëntie in het productieapparaat en dat vertaald zich meestal ook in een lagere tewerkstellingsgraad. Een gelijkaardige conclusie kan ook worden getrokken vanuit de evolutie van de surprise-index in de VSA. Hiermee wordt volgens professor Stefan Duchateau de verhouding gemeten tussen het aantal macro-economische cijfers die beter zijn dan verwacht en het aantal cijfers die een ontgoocheling inhouden. Na een scherpe terugval duidt deze ratio op een geleidelijke verbetering van het groeiprofiel, die in de komende macro-economische data explicieter zal worden.