Immers de wereldmarktprijs voor suiker daalde van een piek van 35 dollar begin 2011 tot 15 dollar in de eerste maanden van 2014 (in het zog hiervan daalde ook de door de Europese Commissie vastgelegde suikerprijzen).

Langs de kostenzijde steeg de prijs die SZU aan de Europese suikerbietenproducenten moet betalen in het kader van het Europese suikerbeleid.

In dezelfde periode waarin de suikerprijs daalde, steeg de prijs voor suikerbieten van 40 naar 49 euro/ton. Ziehier het plaatje die voor de scherpe winstdaling bij SZU zorgde.

Maar net zoals voor alle bedrijven die in de grondstoffensector aanwezig zijn, geldt dat de aandelenkoersen meesurfen op de trends van de onderliggende grondstoffenprijzen.

Stijgende grondstoffenprijzen ondersteunen de koersen en vice versa.

Vermits de wereldmarktprijs voor suiker recentelijk reeds van 15 naar 17,50 dollar steeg en op het punt staat verder opwaarts uit te breken, is Van Herck van oordeel dat een positievere stemming op de suikerprijs positief zal afstralen op SZU. Van Herck heeft een advies opbouwen

Immers de wereldmarktprijs voor suiker daalde van een piek van 35 dollar begin 2011 tot 15 dollar in de eerste maanden van 2014 (in het zog hiervan daalde ook de door de Europese Commissie vastgelegde suikerprijzen). Langs de kostenzijde steeg de prijs die SZU aan de Europese suikerbietenproducenten moet betalen in het kader van het Europese suikerbeleid. In dezelfde periode waarin de suikerprijs daalde, steeg de prijs voor suikerbieten van 40 naar 49 euro/ton. Ziehier het plaatje die voor de scherpe winstdaling bij SZU zorgde. Maar net zoals voor alle bedrijven die in de grondstoffensector aanwezig zijn, geldt dat de aandelenkoersen meesurfen op de trends van de onderliggende grondstoffenprijzen. Stijgende grondstoffenprijzen ondersteunen de koersen en vice versa. Vermits de wereldmarktprijs voor suiker recentelijk reeds van 15 naar 17,50 dollar steeg en op het punt staat verder opwaarts uit te breken, is Van Herck van oordeel dat een positievere stemming op de suikerprijs positief zal afstralen op SZU. Van Herck heeft een advies opbouwen