SZU heeft ook een mooie parcours afgelegd op het vlak van haar schuldafbouw: de ratio nettofinanciële schuld/kasstroom daalde van 3,2 in het boekjaar 2008/2009 naar 0,8 in het afgelopen boekjaar.

Tenslotte blijft de rendabiliteit van het ingezette kapitaal (vaste activa + werkkapitaal) op een hoog peil: gemiddeld 11,6% over de afgelopen vijf jaar.

Op basis van de gunstige waardering, het zeer negatieve sentiment, de opvering van de internationale suikerprijs geeft Van Herck een opbouwenadvies voor SZU. Veel slecht nieuws is reeds in de koers verwerkt.

De zenuwachtigheid kan nog wel een aantal maanden aanhouden en daarom verkiest Van Herck een eerste positie in te nemen rond 14 euro (sterke technische steun op 13,90 euro). Zijn advies luidt opbouwen.

SZU heeft ook een mooie parcours afgelegd op het vlak van haar schuldafbouw: de ratio nettofinanciële schuld/kasstroom daalde van 3,2 in het boekjaar 2008/2009 naar 0,8 in het afgelopen boekjaar. Tenslotte blijft de rendabiliteit van het ingezette kapitaal (vaste activa + werkkapitaal) op een hoog peil: gemiddeld 11,6% over de afgelopen vijf jaar. Op basis van de gunstige waardering, het zeer negatieve sentiment, de opvering van de internationale suikerprijs geeft Van Herck een opbouwenadvies voor SZU. Veel slecht nieuws is reeds in de koers verwerkt. De zenuwachtigheid kan nog wel een aantal maanden aanhouden en daarom verkiest Van Herck een eerste positie in te nemen rond 14 euro (sterke technische steun op 13,90 euro). Zijn advies luidt opbouwen.