De netto opbrengst er van zal gebruikt worden door Cofinimmo in het kader van een breder plan om kapitaaluitgaven te financieren, haar financieringsprofiel te diversifiëren door bestaande kredietlijnen, of kredietlijnen waarvan de vervaldatum nadert, te herfinancieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Omwille van de sterke vraag van investeerders werd het initieel bedrag van het aanbod van € 175 miljoen naar € 190,8 miljoen verhoogd door uitoefening van de uitbreidingsoptie.

De netto opbrengst er van zal gebruikt worden door Cofinimmo in het kader van een breder plan om kapitaaluitgaven te financieren, haar financieringsprofiel te diversifiëren door bestaande kredietlijnen, of kredietlijnen waarvan de vervaldatum nadert, te herfinancieren en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Omwille van de sterke vraag van investeerders werd het initieel bedrag van het aanbod van € 175 miljoen naar € 190,8 miljoen verhoogd door uitoefening van de uitbreidingsoptie.