Leopold Square is een vennootschap waarover Cofinimmo rechtstreeks en onrechtstreeks 100% controle uitoefent. De verkoopprijs per aandeel bedraagt € 75.

Gezien de vraag het oorspronkelijke aanbod van 750 000 aandelen overschreed, werd dit aantal opgetrokken tot 962 485, m.a.w. alle aandelen aangehouden door Leopold Square.

Het totaal aantal in omloop zijnde gewone en bevoorrechte aandelen wordt hierdoor op 13 454 422 gebracht. Dankzij deze operatie haalde de Cofinimmo Groep € 72 miljoen op en verstevigt ze haar geconsolideerde eigen vermogen met 5,3%.

Het opgehaalde kapitaal zal door de Groep aangewend worden in het kader van een breder plan inzake financiering van aangegane verbintenissen en ter versterking van de balans van de onderneming.

Leopold Square is een vennootschap waarover Cofinimmo rechtstreeks en onrechtstreeks 100% controle uitoefent. De verkoopprijs per aandeel bedraagt € 75.Gezien de vraag het oorspronkelijke aanbod van 750 000 aandelen overschreed, werd dit aantal opgetrokken tot 962 485, m.a.w. alle aandelen aangehouden door Leopold Square. Het totaal aantal in omloop zijnde gewone en bevoorrechte aandelen wordt hierdoor op 13 454 422 gebracht. Dankzij deze operatie haalde de Cofinimmo Groep € 72 miljoen op en verstevigt ze haar geconsolideerde eigen vermogen met 5,3%.Het opgehaalde kapitaal zal door de Groep aangewend worden in het kader van een breder plan inzake financiering van aangegane verbintenissen en ter versterking van de balans van de onderneming.