De opkomende landen blijven als motor functioneren, ook de activiteiten van de ontwikkelde landen stabiliseren zich en de onzekerheid zou moeten wegebben.

Tegen de achtergrond van een betere zichtbaarheid en een gunstige financiële context laten de bedrijven geleidelijk hun voorzichtigheid varen. Edmond de Rothschild Asset Management Benelux volgt de arbeidsmarkt met veel belangstelling.

In Europa blijven de perifere landen met ernstige financiële problemen kampen, maar die situatie staat in schril contrast met de dynamiek in landen als Duitsland en Zweden, die profi teren van de wereldwijde investeringscyclus (uitrusting, infrastructuur). De successen in de export zullen wellicht leiden tot een toename van de consumptie, aldus nog Edmond de Rothschild Asset Management Benelux.

De opkomende landen blijven als motor functioneren, ook de activiteiten van de ontwikkelde landen stabiliseren zich en de onzekerheid zou moeten wegebben. Tegen de achtergrond van een betere zichtbaarheid en een gunstige financiële context laten de bedrijven geleidelijk hun voorzichtigheid varen. Edmond de Rothschild Asset Management Benelux volgt de arbeidsmarkt met veel belangstelling. In Europa blijven de perifere landen met ernstige financiële problemen kampen, maar die situatie staat in schril contrast met de dynamiek in landen als Duitsland en Zweden, die profi teren van de wereldwijde investeringscyclus (uitrusting, infrastructuur). De successen in de export zullen wellicht leiden tot een toename van de consumptie, aldus nog Edmond de Rothschild Asset Management Benelux.