Deze bedrijven vertonen een gezonde activiteit en hebben het potentieel om vanuit de Vlaamse markt internationaal door te groeien. Omdat dit fonds van groot belang is voor de Vlaamse economie, kan het ook rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid.

XL gaat van start met 500 miljoen EUR. Hiervan brengt Gimv als sponsor en kerninvesteerder 250 miljoen EUR in. De Vlaamse Overheid draagt als co-sponsor de andere 250 miljoen EUR bij.

Deze kapitaalinbreng zal gebeuren via VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv. Het fonds zoekt voor eind 2009 bijkomende investeringsmiddelen aan te trekken bij andere institutionele investeerders.

Het XL-fonds beoogt de komende 5 jaar te investeren in 10 tot 15 bedrijven in diverse sectoren. Het bedrag per investering kan oplopen tot 100 miljoen EUR, zowel in de vorm van eigen als quasi-eigen vermogen.

Het fonds hanteert een langtermijnvisie en streeft daarom voor elke investering naar een looptijd van 7 tot 10 jaar. Een dedicated XL-team zal zich toeleggen op de investeringen van het fonds en zal daarbij kunnen rekenen op de steun van alle gespecialiseerde Gimv-teams.

Deze bedrijven vertonen een gezonde activiteit en hebben het potentieel om vanuit de Vlaamse markt internationaal door te groeien. Omdat dit fonds van groot belang is voor de Vlaamse economie, kan het ook rekenen op de steun van de Vlaamse Overheid.XL gaat van start met 500 miljoen EUR. Hiervan brengt Gimv als sponsor en kerninvesteerder 250 miljoen EUR in. De Vlaamse Overheid draagt als co-sponsor de andere 250 miljoen EUR bij. Deze kapitaalinbreng zal gebeuren via VPM, de referentieaandeelhouder van Gimv. Het fonds zoekt voor eind 2009 bijkomende investeringsmiddelen aan te trekken bij andere institutionele investeerders.Het XL-fonds beoogt de komende 5 jaar te investeren in 10 tot 15 bedrijven in diverse sectoren. Het bedrag per investering kan oplopen tot 100 miljoen EUR, zowel in de vorm van eigen als quasi-eigen vermogen. Het fonds hanteert een langtermijnvisie en streeft daarom voor elke investering naar een looptijd van 7 tot 10 jaar. Een dedicated XL-team zal zich toeleggen op de investeringen van het fonds en zal daarbij kunnen rekenen op de steun van alle gespecialiseerde Gimv-teams.