De aandeelhouders hebben onder meer besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2013 en tot vaststelling van het dividend over 2013 van € 0,72 per aandeel.

De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2013.

Het brutodividend van Arseus bedraagt € 0,72 per aandeel (couponnummer 7). Het nettodividend bedraagt € 0,54 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 25% bedraagt.

De aandeelhouders hebben onder meer besloten tot vaststelling van de jaarrekening over 2013 en tot vaststelling van het dividend over 2013 van € 0,72 per aandeel. De aandeelhouders hebben volledige kwijting verleend aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2013. Het brutodividend van Arseus bedraagt € 0,72 per aandeel (couponnummer 7). Het nettodividend bedraagt € 0,54 per aandeel. Dit is het brutodividend verminderd met de roerende voorheffing die in België 25% bedraagt.