Dat label is een initiatief van de Belgische bankensector om groene financiële producten te beoordelen. Ze kunnen na analyse door een onafhankelijke instelling het label van het Central Labelling Agency krijgen.

In de laatste evaluatieronde zijn nieuwe voorwaarden ingevoerd die verwijzen naar de nieuwe Europese regelgeving voor duurzame financiering. Er wordt ook een diepere integratie van duurzaamheid en ESG in het beleggingsproces verzekerd door voortaan te eisen dat vier duurzaamheidsstrategieën worden toegepast.

De criteria voor schadelijke sectoren zoals wapens, tabak en steenkool zijn eveneens aangescherpt. Voor de sector van de fossiele brandstoffen is gezocht naar een balans tussen het ondersteunen van de transitie en het weren van bedrijven die niet snel genoeg handelen.

Dat label is een initiatief van de Belgische bankensector om groene financiële producten te beoordelen. Ze kunnen na analyse door een onafhankelijke instelling het label van het Central Labelling Agency krijgen. In de laatste evaluatieronde zijn nieuwe voorwaarden ingevoerd die verwijzen naar de nieuwe Europese regelgeving voor duurzame financiering. Er wordt ook een diepere integratie van duurzaamheid en ESG in het beleggingsproces verzekerd door voortaan te eisen dat vier duurzaamheidsstrategieën worden toegepast. De criteria voor schadelijke sectoren zoals wapens, tabak en steenkool zijn eveneens aangescherpt. Voor de sector van de fossiele brandstoffen is gezocht naar een balans tussen het ondersteunen van de transitie en het weren van bedrijven die niet snel genoeg handelen.