"We sluiten het jaar af met een hogere omzet. De economische barometer wijst in Europa inmiddels op stormachtige omstandigheden voor de arbeidsmarkten. In de laatste maanden van het jaar was dat voor onze activiteiten over de gehele linie duidelijk merkbaar. Vooral in de landen buiten Nederland en België, waar de vraag naar flexibel werk meer afhankelijk is van de productie in de industrie, viel de vraag naar arbeidsmarktdiensten sterk terug. In Nederland en België, waar USG People een sterke positie heeft, liep de vraag meer geleidelijk terug.

Icke had nog de volgende opmerkingen: "We spelen slagvaardig in op de onzekere marktontwikkelingen door de organisatie en het netwerk te optimaliseren en aan te passen aan de marktsituatie. Door deze operaties verlagen we de kosten en vergroten we tevens onze structurele winstpotentie in een aantal landen. Zo handhaven we onze posities ook voor de lange termijn. De nadruk ligt nu sterk op terugdringing van de kosten en in het lijn brengen van onze organisatie met de lagere volumes. In een aantal landen zijn herstructureringsoperaties in het laatste halfjaar van 2008 voor een belangrijk deel ingezet waarvoor reeds € 25 miljoen in het resultaat van 2008 is opgenomen."

"We sluiten het jaar af met een hogere omzet. De economische barometer wijst in Europa inmiddels op stormachtige omstandigheden voor de arbeidsmarkten. In de laatste maanden van het jaar was dat voor onze activiteiten over de gehele linie duidelijk merkbaar. Vooral in de landen buiten Nederland en België, waar de vraag naar flexibel werk meer afhankelijk is van de productie in de industrie, viel de vraag naar arbeidsmarktdiensten sterk terug. In Nederland en België, waar USG People een sterke positie heeft, liep de vraag meer geleidelijk terug.Icke had nog de volgende opmerkingen: "We spelen slagvaardig in op de onzekere marktontwikkelingen door de organisatie en het netwerk te optimaliseren en aan te passen aan de marktsituatie. Door deze operaties verlagen we de kosten en vergroten we tevens onze structurele winstpotentie in een aantal landen. Zo handhaven we onze posities ook voor de lange termijn. De nadruk ligt nu sterk op terugdringing van de kosten en in het lijn brengen van onze organisatie met de lagere volumes. In een aantal landen zijn herstructureringsoperaties in het laatste halfjaar van 2008 voor een belangrijk deel ingezet waarvoor reeds € 25 miljoen in het resultaat van 2008 is opgenomen."