Op korte termijn mogen bijkomende stimuleringsmaatregelen doorgevoerd worden wanneer die noodzakelijk zijn. Anderzijds worden besparingen beter op de lange termijn geschoven.

Roubini merkt echter op dat de financiële markten daar anders over denken. Zij willen momenteel de begrotingsdeficieten terugdringen en verliezen de economische realiteit uit het oog.

Maar door te besparen belandt de economie in een vicieuze cirkel en wordt het uiteindelijk onmogelijk om de tekorten op de begrotingen terug te dringen.

Landen met zware schulden moeten echter dit probleem aanpakken, zoniet dreigen ze te worden aangevallen door de financiële markten.

Op korte termijn mogen bijkomende stimuleringsmaatregelen doorgevoerd worden wanneer die noodzakelijk zijn. Anderzijds worden besparingen beter op de lange termijn geschoven. Roubini merkt echter op dat de financiële markten daar anders over denken. Zij willen momenteel de begrotingsdeficieten terugdringen en verliezen de economische realiteit uit het oog. Maar door te besparen belandt de economie in een vicieuze cirkel en wordt het uiteindelijk onmogelijk om de tekorten op de begrotingen terug te dringen. Landen met zware schulden moeten echter dit probleem aanpakken, zoniet dreigen ze te worden aangevallen door de financiële markten.