*Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt 21% tot EUR 473 miljoen

*Nettowinst verbetert aanzienlijk tot EUR 657 miljoen, voornamelijk door hoger onderliggend resultaat, verbeterde fair value items en lagere afboekingen *Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 10,0%

Toename verkopen en stortingen

*Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt 7% tot EUR 527 miljoen, voornamelijk door gestegen verkopen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Nieuwe markten

*Bruto stortingen stijgen 38% tot EUR 9,4 miljard door sterke instroom van vermogen dat voor derden wordt beheerd

*Waarde nieuwe productie daalt tot EUR 120 miljoen, voornamelijk door een andere samenstelling van de nieuwe productie

Aanhoudend sterke kapitaalpositie

Kapitaaloverschot boven S&P AA-vereisten stijgt tot EUR 3,3 miljard; positieve bijdrage van resultaat en maatregelen om kapitaal vrij te maken deels teniet gedaan door terugbetaling van EUR 500 miljoen aan de Nederlandse staat Insurance Group Directivea) solvabiliteitsratio bedraagt 205%

Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur "AEGON heeft in het derde kwartaal een aanzienlijk beter resultaat behaald vergeleken met vorig jaar, zoals blijkt uit de toename van het onderliggend resultaat, de nettowinst, de verkoop van nieuwe levensverzekeringen en de stortingen. Het sterke resultaat is het gevolg van groei bij de meeste bedrijfsonderdelen, strikte kostenbeheersing, hogere aandelenmarkten en een sterkere dollar ten opzichte van de euro. In het derde kwartaal hebben we echter ook de negatieve invloed verwerkt van onze veranderde veronderstellingen over het gedrag van klanten bij onze variabele lijfrentes in de Verenigde Staten.

*Onderliggend resultaat vóór belastingen stijgt 21% tot EUR 473 miljoen *Nettowinst verbetert aanzienlijk tot EUR 657 miljoen, voornamelijk door hoger onderliggend resultaat, verbeterde fair value items en lagere afboekingen *Rendement op eigen vermogen neemt toe tot 10,0% Toename verkopen en stortingen *Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt 7% tot EUR 527 miljoen, voornamelijk door gestegen verkopen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Nieuwe markten *Bruto stortingen stijgen 38% tot EUR 9,4 miljard door sterke instroom van vermogen dat voor derden wordt beheerd *Waarde nieuwe productie daalt tot EUR 120 miljoen, voornamelijk door een andere samenstelling van de nieuwe productie Aanhoudend sterke kapitaalpositie Kapitaaloverschot boven S&P AA-vereisten stijgt tot EUR 3,3 miljard; positieve bijdrage van resultaat en maatregelen om kapitaal vrij te maken deels teniet gedaan door terugbetaling van EUR 500 miljoen aan de Nederlandse staat Insurance Group Directivea) solvabiliteitsratio bedraagt 205% Toelichting van Alex Wynaendts, voorzitter Raad van Bestuur "AEGON heeft in het derde kwartaal een aanzienlijk beter resultaat behaald vergeleken met vorig jaar, zoals blijkt uit de toename van het onderliggend resultaat, de nettowinst, de verkoop van nieuwe levensverzekeringen en de stortingen. Het sterke resultaat is het gevolg van groei bij de meeste bedrijfsonderdelen, strikte kostenbeheersing, hogere aandelenmarkten en een sterkere dollar ten opzichte van de euro. In het derde kwartaal hebben we echter ook de negatieve invloed verwerkt van onze veranderde veronderstellingen over het gedrag van klanten bij onze variabele lijfrentes in de Verenigde Staten.