Een stijgende trend wordt gedefinieerd zodra er een proces van twee opeenvolgende hogere toppen en twee opeenvolgende hogere bodems zichtbaar is.

Vervolgens wordt het proces gekanaliseerd met behulp van een stijgende steunlijn langs de bodems en stijgende weerstandlijn langs de toppen.

Traders (= beurshandelaren/speculanten met een beleggingshorizon van enkele uren tot enkele dagen) kopen onderin het trendkanaal en verkopen bovenin het
trendkanaal.

De winstnemingen afgelopen maandag komen dan ook niet als
een verrassing. De korte termijn stijgende trend is volgens Theodoor Gilissen Bankiers intact, totdat deze breekt. Het risico dat de positieve trend afbreekt is toegenomen. Een aanwijzing daartoe werd dinsdag verkregen door de (intraday) breuk onder het voorlaatste hogere dieptepunt.

Een slotkoers onder het intraday dieptepunt van dinsdag leidt tot een trendbreuk. Beleggers, beurshandelaren en speculanten zullen dan risicobeperkende maatregelen moeten nemen (= verkopen) om cash te hebben om op de bodem ervoor (= 222,25) weer laag te kunnen kopen (met het oogmerk later weer hoger te verkopen).

De korte termijn stijgende trend komt dus in gevaar onder 228,19. Onder 228,19 wordt de korte termijn trend zijwaarts, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.

Een stijgende trend wordt gedefinieerd zodra er een proces van twee opeenvolgende hogere toppen en twee opeenvolgende hogere bodems zichtbaar is.Vervolgens wordt het proces gekanaliseerd met behulp van een stijgende steunlijn langs de bodems en stijgende weerstandlijn langs de toppen. Traders (= beurshandelaren/speculanten met een beleggingshorizon van enkele uren tot enkele dagen) kopen onderin het trendkanaal en verkopen bovenin het trendkanaal. De winstnemingen afgelopen maandag komen dan ook niet als een verrassing. De korte termijn stijgende trend is volgens Theodoor Gilissen Bankiers intact, totdat deze breekt. Het risico dat de positieve trend afbreekt is toegenomen. Een aanwijzing daartoe werd dinsdag verkregen door de (intraday) breuk onder het voorlaatste hogere dieptepunt.Een slotkoers onder het intraday dieptepunt van dinsdag leidt tot een trendbreuk. Beleggers, beurshandelaren en speculanten zullen dan risicobeperkende maatregelen moeten nemen (= verkopen) om cash te hebben om op de bodem ervoor (= 222,25) weer laag te kunnen kopen (met het oogmerk later weer hoger te verkopen). De korte termijn stijgende trend komt dus in gevaar onder 228,19. Onder 228,19 wordt de korte termijn trend zijwaarts, aldus nog Theodoor Gilissen Bankiers.