Door de lage rente hebben obligaties momenteel een laag rendement. Maar als de rente stijgt, dan dalen de obligatiekoersen. Daardoor daalt ook de waarde van klassieke obligatiefondsen. En aan dat mager rendement wordt ook nog eens geknaagd door de instapkosten (doorgaans 1 tot 3 procent) en de jaarlijkse beheerskosten (tussen 0,8 en 1,2 procent).
...

Door de lage rente hebben obligaties momenteel een laag rendement. Maar als de rente stijgt, dan dalen de obligatiekoersen. Daardoor daalt ook de waarde van klassieke obligatiefondsen. En aan dat mager rendement wordt ook nog eens geknaagd door de instapkosten (doorgaans 1 tot 3 procent) en de jaarlijkse beheerskosten (tussen 0,8 en 1,2 procent). Als de langetermijnrente stijgt, dan daalt de koers van de langlopende obligaties sterker dan die van kortlopend papier (bijvoorbeeld een obligatie met een looptijd van drie jaar). De precieze daling of stijging hangt af van de gemiddelde looptijd van de obligaties in het fonds. Hoe hoger die duration van het obligatiefonds, hoe sterker de gevoeligheid voor een renteschommeling. Het grote voordeel van een flexibel obligatiefonds is dat de fondsbeheerder in verschillende types obligaties investeert. Hij kan overschakelen van langlopende naar kortlopende obligaties, van veilige investeringen tot risicovollere obligaties met hoge rendementen. Hij kan ook veranderen van munt of zelfs beleggen in afgeleide renteproducten. Door die flexibiliteit kan de fondsbeheerder dus ook de gemiddelde looptijd van de obligatieportefeuille aanpassen aan de stijgende rente. Een studie van Morningstar wijst uit dat de flexibele obligatiefondsen in een stijgende renteomgeving gemiddeld beter presteren dan traditionele obligatiefondsen. Nu veel analisten ervan uitgaan dat de rente zal stijgen, kunt u overwegen een stukje van uw obligatieportefeuille te veranderen in flexibele obligatiefondsen.Let wel, de flexibele obligatiefondsen bevatten risicovollere beleggingen, zoals 'high yield'-obligaties. Het renterisico wordt dus ingeruild voor een hoger kredietrisico. Het is dus ook niet de ultieme oplossing bij een stijgende rente.