De hieruit voortvloeiende goede resultaten verklaren o.a. waarom Denis Kessler (CEO van Scor sinds eind 2002) werd bekroond tot beste "Financier" (zeg maar beste financiële CEO) van 2013.

Op 14 maart ll maakte Leleux al een fundamentele analyse van deze herverzekeringsgroep en wees Arnaud Delaunay reeds op de verbetering van de rendabiliteit.

De resultaten van het eerste kwartaal (gepubliceerd op 15 mei) hebben de verbeterde rendabiliteit van Scor inderdaad bevestigd: de combined ratio kwam op 90,4% uit.

Ter herinnering: de winst van (her)verzekeraars vloeit voort uit de verhouding tussen de uitgekeerde premies voor schadeloosstellingen, afschrijvingen en algemene kosten en de totale omzet (zeg maar de ontvangen premies van de

klanten).

M.a.w. de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven verbonden aan (her)verzekeringsactiviteiten. Deze ratio (de zogenaamde "Combined Ratio") is een essentieel onderdeel voor de beoordeling van de prestaties van herverzekeraars

(en verzekeraars) omdat het de "technische rendabiliteit" van het verzekeringsbedrijf meet.

Als de gecombineerde ratio hoger is dan 100% zijn de kosten hoger dan de inkomsten en omgekeerd. Hoe verder de ratio dus onder 100% gaat, hoe winstgevender de verzekeraar is.

In 2010 bedroeg deze "Combined Ratio" voor Scor 98,7%, in 2011 104,5%, eind 2012 94,1% en momenteel staat de teller op 90,4%. Delaunay heeft een koopadvies voor het aandeel Scor.

De hieruit voortvloeiende goede resultaten verklaren o.a. waarom Denis Kessler (CEO van Scor sinds eind 2002) werd bekroond tot beste "Financier" (zeg maar beste financiële CEO) van 2013. Op 14 maart ll maakte Leleux al een fundamentele analyse van deze herverzekeringsgroep en wees Arnaud Delaunay reeds op de verbetering van de rendabiliteit. De resultaten van het eerste kwartaal (gepubliceerd op 15 mei) hebben de verbeterde rendabiliteit van Scor inderdaad bevestigd: de combined ratio kwam op 90,4% uit. Ter herinnering: de winst van (her)verzekeraars vloeit voort uit de verhouding tussen de uitgekeerde premies voor schadeloosstellingen, afschrijvingen en algemene kosten en de totale omzet (zeg maar de ontvangen premies van de klanten). M.a.w. de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven verbonden aan (her)verzekeringsactiviteiten. Deze ratio (de zogenaamde "Combined Ratio") is een essentieel onderdeel voor de beoordeling van de prestaties van herverzekeraars (en verzekeraars) omdat het de "technische rendabiliteit" van het verzekeringsbedrijf meet. Als de gecombineerde ratio hoger is dan 100% zijn de kosten hoger dan de inkomsten en omgekeerd. Hoe verder de ratio dus onder 100% gaat, hoe winstgevender de verzekeraar is. In 2010 bedroeg deze "Combined Ratio" voor Scor 98,7%, in 2011 104,5%, eind 2012 94,1% en momenteel staat de teller op 90,4%. Delaunay heeft een koopadvies voor het aandeel Scor.