Daardoor dreigt volgens het Internationaal Monetair Fonds de armoede wereldwijd toe te nemen. Op de IMF-meeting van afgelopen weekend werd afgesproken de internationale samenwerking nog verder uit te breiden om dergelijk scenario te voorkomen.

De vraag blijft echter in hoeverre individuele landen bereid zijn hun binnenlandse politiek te hervormen in reactie op internationale druk.

Het IMF heeft alvast het voornemen geuit om meer invloed te gaan uitoefenen op de valutamarkten, kwestie van bestaande onevenwichten weg te werken.

Daardoor dreigt volgens het Internationaal Monetair Fonds de armoede wereldwijd toe te nemen. Op de IMF-meeting van afgelopen weekend werd afgesproken de internationale samenwerking nog verder uit te breiden om dergelijk scenario te voorkomen. De vraag blijft echter in hoeverre individuele landen bereid zijn hun binnenlandse politiek te hervormen in reactie op internationale druk. Het IMF heeft alvast het voornemen geuit om meer invloed te gaan uitoefenen op de valutamarkten, kwestie van bestaande onevenwichten weg te werken.