Steven Steyaert (ING IM): "Het debat van inflatie versus deflatie woedt al sinds de centrale banken ermee begonnen zijn in een alarmerend tempo hun balans op te rekken. ING IM denkt dat het lage niveau van de vraag, hetgeen resulteert in een aanhoudend grote 'output gap', in de economieën van de ontwikkelde wereld zal leiden tot verder dalende inflatie en mogelijk kan leiden tot deflatie als de economie door een nieuwe schok geraakt wordt."

Bovendien verwacht Steyaert en de rest van het ING IM-team dat de output gap in de nabije toekomst alleen maar groter wordt en dat deze waarschijnlijk niet eerder dan 2012 weer zal slinken.

Steyaert: "Wij maken ons zorgen over de beperkte groei in de ontwikkelde economieën als gevolg van de afnemende schuldgraad van huishoudens en de financiële sector. Bovendien heeft de recente kredietcrisis gezorgd voor een verkeerde verdeling van de middelen, met name in landen met een tekort op de lopende rekening, zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en Spanje.

Deze economieën kenden voor de crisis een daling van de rentetarieven en de risicopremies, hetgeen heeft geleid tot een enorme uitbreiding van de bouw- en de financiële sector in verhouding tot overige sectoren. Dit zal nu moeten worden hersteld en dat betekent dat een deel van het gespecialiseerde kapitaal en de gespecialiseerde kennis die gedurende die tijd in die sectoren is opgebouwd, nu verouderd raakt."

Steyaert waarschuwt voor een onderschatting van het deflatiegevaar: "Ook zien wij in tal van sectoren een scherpe daling van het gebruik van capaciteit. Tezamen met een permanente afname van de potentiële groei in de ontwikkelde economieën als gevolg van de vergrijzing, een stijging van de werkloosheid, meer regelgeving en het feit dat de beleggingsrisico's waarschijnlijk hoger blijven dan in het verleden, zal dit leiden tot lagere inflatie in het beste geval en een absoluut verlammende deflatie in het slechtste geval."

Steven Steyaert (ING IM): "Het debat van inflatie versus deflatie woedt al sinds de centrale banken ermee begonnen zijn in een alarmerend tempo hun balans op te rekken. ING IM denkt dat het lage niveau van de vraag, hetgeen resulteert in een aanhoudend grote 'output gap', in de economieën van de ontwikkelde wereld zal leiden tot verder dalende inflatie en mogelijk kan leiden tot deflatie als de economie door een nieuwe schok geraakt wordt." Bovendien verwacht Steyaert en de rest van het ING IM-team dat de output gap in de nabije toekomst alleen maar groter wordt en dat deze waarschijnlijk niet eerder dan 2012 weer zal slinken. Steyaert: "Wij maken ons zorgen over de beperkte groei in de ontwikkelde economieën als gevolg van de afnemende schuldgraad van huishoudens en de financiële sector. Bovendien heeft de recente kredietcrisis gezorgd voor een verkeerde verdeling van de middelen, met name in landen met een tekort op de lopende rekening, zoals de VS, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. Deze economieën kenden voor de crisis een daling van de rentetarieven en de risicopremies, hetgeen heeft geleid tot een enorme uitbreiding van de bouw- en de financiële sector in verhouding tot overige sectoren. Dit zal nu moeten worden hersteld en dat betekent dat een deel van het gespecialiseerde kapitaal en de gespecialiseerde kennis die gedurende die tijd in die sectoren is opgebouwd, nu verouderd raakt." Steyaert waarschuwt voor een onderschatting van het deflatiegevaar: "Ook zien wij in tal van sectoren een scherpe daling van het gebruik van capaciteit. Tezamen met een permanente afname van de potentiële groei in de ontwikkelde economieën als gevolg van de vergrijzing, een stijging van de werkloosheid, meer regelgeving en het feit dat de beleggingsrisico's waarschijnlijk hoger blijven dan in het verleden, zal dit leiden tot lagere inflatie in het beste geval en een absoluut verlammende deflatie in het slechtste geval."