Belangrijker was het cijfer over de tewerkstelling in de bedrijfswereld, waar 83.000 nieuwe jobs bijkwamen. Dat was echter minder dan de consensus, die op 110.000 nieuwe jobs lag.

Steven Steyaert (ING IM): "We kunnen inderdaad moeilijk wild enthousiast worden over de Amerikaanse werkloosheidscijfers. De daling van de werkloosheid heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat meer Amerikanen niet langer meer op zoek zijn naar een baan. Overigens vielen ook het aantal gewerkte uren en het gemiddelde uurloon tegen. Dat de reactie in eerste instantie gematigd was, had vooral te maken met het feit dat er op nog erger was gerekend. De werkloosheidscijfers passen overigens in een patroon van licht ontgoochelende macro-economische cijfers die we recent te zien kregen. In die zin was er niet echt sprake van een verrassing."

Belangrijker was het cijfer over de tewerkstelling in de bedrijfswereld, waar 83.000 nieuwe jobs bijkwamen. Dat was echter minder dan de consensus, die op 110.000 nieuwe jobs lag. Steven Steyaert (ING IM): "We kunnen inderdaad moeilijk wild enthousiast worden over de Amerikaanse werkloosheidscijfers. De daling van de werkloosheid heeft op de eerste plaats te maken met het feit dat meer Amerikanen niet langer meer op zoek zijn naar een baan. Overigens vielen ook het aantal gewerkte uren en het gemiddelde uurloon tegen. Dat de reactie in eerste instantie gematigd was, had vooral te maken met het feit dat er op nog erger was gerekend. De werkloosheidscijfers passen overigens in een patroon van licht ontgoochelende macro-economische cijfers die we recent te zien kregen. In die zin was er niet echt sprake van een verrassing."