Steven Steyaert (ING IM): "Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor de begrotingsproblemen van Griekenland. Die problemen dreigen telkens opnieuw terug te keren, zij het misschien onder een andere vorm. Het positief nieuws is dat de financiële markten er zich tot dusver niet veel van hebben aangetrokken. De reacties van de beleggers blijven meestal beperkt in tijd en ruimte, hetgeen aantoont dat dezen zich er weinig aan gelegen laten."

Griekenland maakt zich geen deel uit van de eurozone en kan zijn munt dus niet laten devalueren. Steyaert: "Het lijkt me buiten kijf te staan dat Griekenland vroeg of laat beroep zal moeten doen op het reddingsplan. De financiële markten houden er terdege rekening mee dat dit gaat gebeuren. In ieder geval zal het oplossen van het 'Grieks probleem' een lang en moeizaam proces zijn."

Steven Steyaert (ING IM): "Er bestaat geen eenvoudige oplossing voor de begrotingsproblemen van Griekenland. Die problemen dreigen telkens opnieuw terug te keren, zij het misschien onder een andere vorm. Het positief nieuws is dat de financiële markten er zich tot dusver niet veel van hebben aangetrokken. De reacties van de beleggers blijven meestal beperkt in tijd en ruimte, hetgeen aantoont dat dezen zich er weinig aan gelegen laten." Griekenland maakt zich geen deel uit van de eurozone en kan zijn munt dus niet laten devalueren. Steyaert: "Het lijkt me buiten kijf te staan dat Griekenland vroeg of laat beroep zal moeten doen op het reddingsplan. De financiële markten houden er terdege rekening mee dat dit gaat gebeuren. In ieder geval zal het oplossen van het 'Grieks probleem' een lang en moeizaam proces zijn."