Steven Steyaert (ING IM): "Op vrijdag 12 maart hebben de Europese regeringsleiders de markt verrast door een akkoord aan te kondigen. Daarmee is het laatste woord echter nog niet gevallen, want één en ander moet nog nader gespecifieerd worden. Het valt moeilijk te voorspellen wat er gaat beslist worden of wat er niet gaat beslist worden."

Met name voor landen als Griekenland, Ierland maar vooral voor Portugal is nog geen bevredigende oplossing gevonden. Steyaert: "Er zijn onmiskenbaar stappen in de goede richting gezet, maar Portugal blijft een levensgroot probleem. De aankondiging rond de stress tests geeft echter te denken, de criteria zijn eens te meer veel te zacht gesteld. Zo wordt wat staatsobligaties alleen naar het trading book van de banken gekeken, zodat de vraag kan worden gesteld wat de meerwaarde van de nieuwe stress tests is."

Steven Steyaert (ING IM): "Op vrijdag 12 maart hebben de Europese regeringsleiders de markt verrast door een akkoord aan te kondigen. Daarmee is het laatste woord echter nog niet gevallen, want één en ander moet nog nader gespecifieerd worden. Het valt moeilijk te voorspellen wat er gaat beslist worden of wat er niet gaat beslist worden." Met name voor landen als Griekenland, Ierland maar vooral voor Portugal is nog geen bevredigende oplossing gevonden. Steyaert: "Er zijn onmiskenbaar stappen in de goede richting gezet, maar Portugal blijft een levensgroot probleem. De aankondiging rond de stress tests geeft echter te denken, de criteria zijn eens te meer veel te zacht gesteld. Zo wordt wat staatsobligaties alleen naar het trading book van de banken gekeken, zodat de vraag kan worden gesteld wat de meerwaarde van de nieuwe stress tests is."