Steven Steyaert (ING IM): "Eigenlijk niet. De Europese macro-economische indicatoren vielen wel mee, zoals bijvoorbeeld bleek uit het ondernemersvertrouwen. Dat was maar licht gedaald, de indices van de aankoopmanagers voor zowel de dienstensector als de fabriekswereld blijven in de buurt van 55 noteren. Vooral de component tewerkstelling uit de ISM-index gaf een positieve evolutie te zien."

Steyaert merkt op dat de trend in de tewerkstelling positiever lijkt te worden: "In het eerste kwartaal hadden we een nulgroei wat de tewerkstelling betreft, in het tweede kwartaal een lichte stijging. Dat geldt op de eerste plaats voor koploper Duitsland, dat de motor van de Europese economische groei blijft. Tegenover de aftopping van de economische groei in de Verenigde Staten zien we dus licht positieve verrassingen in Europa."

Steven Steyaert (ING IM): "Eigenlijk niet. De Europese macro-economische indicatoren vielen wel mee, zoals bijvoorbeeld bleek uit het ondernemersvertrouwen. Dat was maar licht gedaald, de indices van de aankoopmanagers voor zowel de dienstensector als de fabriekswereld blijven in de buurt van 55 noteren. Vooral de component tewerkstelling uit de ISM-index gaf een positieve evolutie te zien." Steyaert merkt op dat de trend in de tewerkstelling positiever lijkt te worden: "In het eerste kwartaal hadden we een nulgroei wat de tewerkstelling betreft, in het tweede kwartaal een lichte stijging. Dat geldt op de eerste plaats voor koploper Duitsland, dat de motor van de Europese economische groei blijft. Tegenover de aftopping van de economische groei in de Verenigde Staten zien we dus licht positieve verrassingen in Europa."