De eerste koersdoelen liggen dan op respectievelijk 314,37 en 305,55 punten.

Indien het proces van hogere bodems stand houdt, blijft het gematigd positieve beeld intact. Kortom: de kansen op een gezonde correctie nemen toe.

Het lange termijn beeld van de AEX-index is door de recente prijsbewegingen aanzienlijk opgeklaard.

De langere termijn koersdoelen liggen nu op respectievelijk 340 en 347.

Echter, na de recente stijgingen dient rekening gehouden worden met tussentijdse correcties.

Zolang deze worden opgevangen boven de steun op 305,55 verandert er niets aan het positieve beeld.

Maar een slotnotering eronder verzwakt het langere termijn beeld. Er dient dan vervolgens rekening gehouden te worden met een grotere terugval.

De eerste koersdoelen liggen dan op respectievelijk 314,37 en 305,55 punten. Indien het proces van hogere bodems stand houdt, blijft het gematigd positieve beeld intact. Kortom: de kansen op een gezonde correctie nemen toe. Het lange termijn beeld van de AEX-index is door de recente prijsbewegingen aanzienlijk opgeklaard. De langere termijn koersdoelen liggen nu op respectievelijk 340 en 347. Echter, na de recente stijgingen dient rekening gehouden worden met tussentijdse correcties. Zolang deze worden opgevangen boven de steun op 305,55 verandert er niets aan het positieve beeld. Maar een slotnotering eronder verzwakt het langere termijn beeld. Er dient dan vervolgens rekening gehouden te worden met een grotere terugval.