De externe hulp is afkomstig van verschillende bronnen: het Europese Financiële Stabilisatie Mechanisme, de Europese Financiële Stabiliteit Faciliteit en het IMF.

Deze drie instanties dragen elk EUR 22,5 miljard bij, ofwel EUR 67,5 miljard. De resterende EUR 17,5 miljard wordt betaald vanuit de reserves van de Ierse overheid en het Ierse nationale pensioenfonds, aldus ABN Amro.

De aan Ierland verstrekte leningen hebben een gemiddelde looptijd van 7 jaar, waarbij ierland een rente van circa 5,8% zal betalen. Het steunpakket valt uiteen in twee delen: EUR 35 miljard zal worden aangewend om Ierse banken van kapitaal te voorzien, EUR 50 miljard komt ten goede aan de overheidsfinanciën.

Volgens de Ierse minister van Financiën zullen houders van achtergestelde bankobligaties te maken krijgen met een zogenoemde 'haircut', waarbij de waarde van obligaties gereduceerd wordt.

Deze maatregel zou volgens ABN Amro ten goede komen aan het bankkapitaal. De houders van preferente obligaties zullen geen gevolgen ondervinden van de 'haircut'. ABN Amro hanteert een houdadvies voor Ierse staatsobligaties.

De externe hulp is afkomstig van verschillende bronnen: het Europese Financiële Stabilisatie Mechanisme, de Europese Financiële Stabiliteit Faciliteit en het IMF. Deze drie instanties dragen elk EUR 22,5 miljard bij, ofwel EUR 67,5 miljard. De resterende EUR 17,5 miljard wordt betaald vanuit de reserves van de Ierse overheid en het Ierse nationale pensioenfonds, aldus ABN Amro. De aan Ierland verstrekte leningen hebben een gemiddelde looptijd van 7 jaar, waarbij ierland een rente van circa 5,8% zal betalen. Het steunpakket valt uiteen in twee delen: EUR 35 miljard zal worden aangewend om Ierse banken van kapitaal te voorzien, EUR 50 miljard komt ten goede aan de overheidsfinanciën. Volgens de Ierse minister van Financiën zullen houders van achtergestelde bankobligaties te maken krijgen met een zogenoemde 'haircut', waarbij de waarde van obligaties gereduceerd wordt. Deze maatregel zou volgens ABN Amro ten goede komen aan het bankkapitaal. De houders van preferente obligaties zullen geen gevolgen ondervinden van de 'haircut'. ABN Amro hanteert een houdadvies voor Ierse staatsobligaties.