Daarnaast wordt gerekend op een afname van de werkloosheidsgraad van 7,30 tot 7,20%. Wall Street vraagt uiteraard sterker dan verwachte werkloosheidscijfers, maar zoals steeds heeft elke medaille zijn keerzijde. Meevallende cijfers kunnen de obligatiekoersen opnieuw doen dalen en de rente doen stijgen.

Anderzijds kunnen tegenvallende cijfers ook heel wat beweging op de financiële markten veroorzaken. In geval van een toename van het aantal nieuwe jobs buiten de landbouwsector met bijvoorbeeld maar 150.000 zouden nog meer speculanten geneigd zijn om hun posities in het goud af te bouwen.

Daarnaast wordt gerekend op een afname van de werkloosheidsgraad van 7,30 tot 7,20%. Wall Street vraagt uiteraard sterker dan verwachte werkloosheidscijfers, maar zoals steeds heeft elke medaille zijn keerzijde. Meevallende cijfers kunnen de obligatiekoersen opnieuw doen dalen en de rente doen stijgen. Anderzijds kunnen tegenvallende cijfers ook heel wat beweging op de financiële markten veroorzaken. In geval van een toename van het aantal nieuwe jobs buiten de landbouwsector met bijvoorbeeld maar 150.000 zouden nog meer speculanten geneigd zijn om hun posities in het goud af te bouwen.