"In 2012 werd een belangrijke stap voltooid in de langetermijnstrategie om Nyrstar strategisch te herpositioneren van een zuivere smeltactiviteitnaar een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen. Door de uitvoering en implementatie van onze strategie, werd de samenstelling van onze resultaten gewijzigd, waarbij de EBITDA voor het mijnbouwsegment dat van het smeltsegment oversteeg in H2 2012; dit resultaat werd bereikt met mijnbouwvolumes voor zink die bijna drie keer lager waren dan de smeltvolumes voor zink. Deze structurele verschuiving blijkt ook uit de bijdrage per ton van de EBITDA van het mijnbouwsegment, dat ondanks een daling van de grondstofprijzen 23% steeg in H2 2012, tot EUR 456 vergeleken met H1 2012, terwijl de EBITDA per ton van het smeltsegment onder druk bleef staan met een daling van 29%, tot EUR 104 over dezelfde periode. Dit versterkt onze achterwaartse integratiestrategie, aangezien mijnbouw structureel meer winstgevend blijkt te zijn per ton dan smelten."

De verbeterde rentabiliteit voor het mijnbouwsegment werd ondersteund door een aanzienlijke groei voor de productie van alle metalen. De productie van zink in concentraat bedroeg 312kt in 2012, en was 51% hoger dan in 2011, met een stijging van 64% voor de eigen mijnproductie.

De productie van lood, koper, zilver en goud steeg ook sterk ten opzichte van 2011, met respectievelijk 108%, 69%, 50% en 90%. De productierichtlijn werd behaald voor alle metalen, behalve voor goud dat iets onder de richtlijn presteerde door de tijdelijke operationele onderbrekingen in H1 2012 bij El Toqui en Coricancha.

"In 2012 werd een belangrijke stap voltooid in de langetermijnstrategie om Nyrstar strategisch te herpositioneren van een zuivere smeltactiviteitnaar een geïntegreerde onderneming voor mijnbouw en metalen. Door de uitvoering en implementatie van onze strategie, werd de samenstelling van onze resultaten gewijzigd, waarbij de EBITDA voor het mijnbouwsegment dat van het smeltsegment oversteeg in H2 2012; dit resultaat werd bereikt met mijnbouwvolumes voor zink die bijna drie keer lager waren dan de smeltvolumes voor zink. Deze structurele verschuiving blijkt ook uit de bijdrage per ton van de EBITDA van het mijnbouwsegment, dat ondanks een daling van de grondstofprijzen 23% steeg in H2 2012, tot EUR 456 vergeleken met H1 2012, terwijl de EBITDA per ton van het smeltsegment onder druk bleef staan met een daling van 29%, tot EUR 104 over dezelfde periode. Dit versterkt onze achterwaartse integratiestrategie, aangezien mijnbouw structureel meer winstgevend blijkt te zijn per ton dan smelten." De verbeterde rentabiliteit voor het mijnbouwsegment werd ondersteund door een aanzienlijke groei voor de productie van alle metalen. De productie van zink in concentraat bedroeg 312kt in 2012, en was 51% hoger dan in 2011, met een stijging van 64% voor de eigen mijnproductie. De productie van lood, koper, zilver en goud steeg ook sterk ten opzichte van 2011, met respectievelijk 108%, 69%, 50% en 90%. De productierichtlijn werd behaald voor alle metalen, behalve voor goud dat iets onder de richtlijn presteerde door de tijdelijke operationele onderbrekingen in H1 2012 bij El Toqui en Coricancha.