In de afgelopen drie jaar bleken deze telkens volgens een vast patroon te verlopen: van een neerwaartse beweging in de zomer en vroege herfst, tot sterke verbeteringen aan het einde van het jaar met een piek in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar, waarna de cijfers weer kelderden.

Centrale vraag in dit rapport: wat zijn de onderliggende oorzaken voor deze cyclus en welke macro-economische en politieke factoren spelen er mee?

Dit wordt geïllustreerd aan de hand van diverse grafieken in het rapport, waarna de economische verwachtingen voor 2013 worden geschetst.

In de afgelopen drie jaar bleken deze telkens volgens een vast patroon te verlopen: van een neerwaartse beweging in de zomer en vroege herfst, tot sterke verbeteringen aan het einde van het jaar met een piek in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar, waarna de cijfers weer kelderden. Centrale vraag in dit rapport: wat zijn de onderliggende oorzaken voor deze cyclus en welke macro-economische en politieke factoren spelen er mee? Dit wordt geïllustreerd aan de hand van diverse grafieken in het rapport, waarna de economische verwachtingen voor 2013 worden geschetst.