Obligaties uit opkomende landen hebben sinds begin dit jaar een sterke periode gekend, gesteund door 'harde valuta' staatsobligaties van opkomende landen.

De zorgen over dit beleggingssegment zijn afgenomen, de uitstroom is gestopt en beleggers beginnen weer terug te komen.

Obligaties uit opkomende economieën lijken nu goedkoper in vergelijking andere vastrentende segmenten.

Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn:

- In het eerste kwartaal van 2014 heeft EM fixed income een sterke outperformance laten zien met een terugkerende geldinstroom. Dit laat zien dat beleggers vaak worden beloond als zij beleggen in minder geliefde beleggingssegmenten in moeilijke economische tijden.

- De sterke opleving in obligaties in de opkomende landen kan verder doorgaan zelfs nu de fundamentele groei in deze landen afneemt en de risico's en onzekerheden met betrekking tot China en de Amerikaanse Fed voortduren.

- Een lagere volatiliteit in de belangrijkste obligatiemarkten zorgt ervoor dat de interesse voor carry trades toeneemt. Schuldpapier in opkomende landen is de meest voor de hand liggende kandidaat om hiervan te profiteren omdat yields significant hoger blijven in verhouding tot ander segmenten met een hogere rating.

- Er zijn nog potentiële valkuilen voor obligaties in opkomende landen. Zo zal de afzwakkende Chinese groei zorgen voor meer volatiliteit in de toekomst en er zijn politieke risico's. De economische groei in de opkomende landen zal lager zijn dan normaal, maar de economieën van deze landen zal zich aanpassen door de zwakkere valuta.

Obligaties uit opkomende landen hebben sinds begin dit jaar een sterke periode gekend, gesteund door 'harde valuta' staatsobligaties van opkomende landen. De zorgen over dit beleggingssegment zijn afgenomen, de uitstroom is gestopt en beleggers beginnen weer terug te komen. Obligaties uit opkomende economieën lijken nu goedkoper in vergelijking andere vastrentende segmenten. Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn: - In het eerste kwartaal van 2014 heeft EM fixed income een sterke outperformance laten zien met een terugkerende geldinstroom. Dit laat zien dat beleggers vaak worden beloond als zij beleggen in minder geliefde beleggingssegmenten in moeilijke economische tijden. - De sterke opleving in obligaties in de opkomende landen kan verder doorgaan zelfs nu de fundamentele groei in deze landen afneemt en de risico's en onzekerheden met betrekking tot China en de Amerikaanse Fed voortduren. - Een lagere volatiliteit in de belangrijkste obligatiemarkten zorgt ervoor dat de interesse voor carry trades toeneemt. Schuldpapier in opkomende landen is de meest voor de hand liggende kandidaat om hiervan te profiteren omdat yields significant hoger blijven in verhouding tot ander segmenten met een hogere rating. - Er zijn nog potentiële valkuilen voor obligaties in opkomende landen. Zo zal de afzwakkende Chinese groei zorgen voor meer volatiliteit in de toekomst en er zijn politieke risico's. De economische groei in de opkomende landen zal lager zijn dan normaal, maar de economieën van deze landen zal zich aanpassen door de zwakkere valuta.