• Goede totale opbrengsten op basis van commerciële resultaten.

• Nettorentemarge gestegen van 1,92% naar 2%.

• Stabiel kredietvolume; sterke depositogroei in België en Ierland.

• Stevige groei van hypothecaire kredieten in Tsjechië en Slowakije.

• Uitstekende gecombineerde ratio voor Niet-leven van 89%, wat een gevolg is van een lage schaderatio in het eerste kwartaal van 2014. Gedaalde verkoop van levensverzekeringen.

• Dealingroominkomsten op een goed niveau, maar belangrijke negatieve invloed van de marked-to-marketwaarderingen voor ALM-derivaten.

• Hogere nettoprovisie-inkomsten dankzij België.

• Hogere kosten-inkomstenratio van 62% year-to-date, beïnvloed door de Hongaarse bankenheffing die werd geboekt voor het volledige boekjaar.

• Erg lage kredietkostenratio van 0,29% year-to-date dankzij Tsjechië en België.

• Blijvend stevige liquiditeitspositie met een LCR van 130% en een NSFR van 108%.

• Solvabiliteit: sterke kapitaalbasis met een common equity ratio volgens Basel III (fully loaded, pro forma) van 12,5%, ruim boven de doelstelling van 10%.

• Goede totale opbrengsten op basis van commerciële resultaten. • Nettorentemarge gestegen van 1,92% naar 2%. • Stabiel kredietvolume; sterke depositogroei in België en Ierland. • Stevige groei van hypothecaire kredieten in Tsjechië en Slowakije. • Uitstekende gecombineerde ratio voor Niet-leven van 89%, wat een gevolg is van een lage schaderatio in het eerste kwartaal van 2014. Gedaalde verkoop van levensverzekeringen. • Dealingroominkomsten op een goed niveau, maar belangrijke negatieve invloed van de marked-to-marketwaarderingen voor ALM-derivaten. • Hogere nettoprovisie-inkomsten dankzij België. • Hogere kosten-inkomstenratio van 62% year-to-date, beïnvloed door de Hongaarse bankenheffing die werd geboekt voor het volledige boekjaar. • Erg lage kredietkostenratio van 0,29% year-to-date dankzij Tsjechië en België. • Blijvend stevige liquiditeitspositie met een LCR van 130% en een NSFR van 108%. • Solvabiliteit: sterke kapitaalbasis met een common equity ratio volgens Basel III (fully loaded, pro forma) van 12,5%, ruim boven de doelstelling van 10%.