Een groot deel van de burgers leeft onder de armoedegrens. Stijgende voedselprijzen werken volgens ING dus onmiddellijk door in de mate waarin veel burgers in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien.

De overheid heeft tot nu toe met subsidies getracht de pijn van hogere voedselprijzen te beperken. Door de hoge overheidstekorten is de ruimte van de overheid volgens ING echter beperkt. Vanwege de afhankelijkheid van de wereldwijde voedselmarkt kent Egypte een inflatie van circa 10%.

Een groot deel van de burgers leeft onder de armoedegrens. Stijgende voedselprijzen werken volgens ING dus onmiddellijk door in de mate waarin veel burgers in hun primaire levensbehoeften kunnen voorzien. De overheid heeft tot nu toe met subsidies getracht de pijn van hogere voedselprijzen te beperken. Door de hoge overheidstekorten is de ruimte van de overheid volgens ING echter beperkt. Vanwege de afhankelijkheid van de wereldwijde voedselmarkt kent Egypte een inflatie van circa 10%.