De opbrengstenvariatie op vergelijkbare basis van Belgacom toonde een substantiële verbetering tegenover de

-6,0% in het eerste kwartaal van 2014, als gevolg van een verdere trendverbetering van de kernactiviteiten van Belgacom (-1,7% op jaarbasis) en van de herstellende opbrengsten van Belgacom International Carrier Services (+0,5% op jaarbasis).

Belgacom rapporteerde over het tweede kwartaal van 2014 een groepsebitda van 491 miljoen EUR, d.w.z. een stijging op jaarbasis met 61 miljoen EUR of +14%.

Exclusief bijzondere elementen voor een totaal bedrag van 65 miljoen EUR daalde de ebitda van de Belgacom Groep in het tweede kwartaal met -0,9% op vergelijkbare basis.

De verbetering t.o.v. het vorige kwartaal, dat een daling met -5,0% op vergelijkbare basis te zien gaf, is te danken aan de sterke vooruitgang van de resultaten van de Consumer- en Business-segmenten, als gevolg van verbeterde opbrengstentrends en lagere operationele kosten.

De opbrengstenvariatie op vergelijkbare basis van Belgacom toonde een substantiële verbetering tegenover de -6,0% in het eerste kwartaal van 2014, als gevolg van een verdere trendverbetering van de kernactiviteiten van Belgacom (-1,7% op jaarbasis) en van de herstellende opbrengsten van Belgacom International Carrier Services (+0,5% op jaarbasis). Belgacom rapporteerde over het tweede kwartaal van 2014 een groepsebitda van 491 miljoen EUR, d.w.z. een stijging op jaarbasis met 61 miljoen EUR of +14%. Exclusief bijzondere elementen voor een totaal bedrag van 65 miljoen EUR daalde de ebitda van de Belgacom Groep in het tweede kwartaal met -0,9% op vergelijkbare basis. De verbetering t.o.v. het vorige kwartaal, dat een daling met -5,0% op vergelijkbare basis te zien gaf, is te danken aan de sterke vooruitgang van de resultaten van de Consumer- en Business-segmenten, als gevolg van verbeterde opbrengstentrends en lagere operationele kosten.