Het Hof concludeerde dat de Duitse steun aan Europa niet in strijd is met de grondwet.

Wel dient elke volgende stap ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd, maar dit was volgens Theodoor Gilissen Bankiers in lijn met de verwachtingen en overeenkomstig eerdere afspraken.

Het Hof concludeerde dat de Duitse steun aan Europa niet in strijd is met de grondwet. Wel dient elke volgende stap ter goedkeuring aan het parlement worden voorgelegd, maar dit was volgens Theodoor Gilissen Bankiers in lijn met de verwachtingen en overeenkomstig eerdere afspraken.