• Groepsomzet beïnvloed door het zwakke economische klimaat en de achteruitgang van de klassieke filmactiviteiten

• Brutowinstmarge bleef stabiel, terwijl de rationalisatie van de productportfolio bijdroeg aan de verlaging van de O&O-kosten

• De recurrente EBIT verbeterde tot 36 miljoen euro

• Positief nettoresultaat door doelgerichte acties

• Inspanningen om het werkkapitaal te verbeteren droegen bij tot de sterke bedrijfskasstroom

• Groepsomzet beïnvloed door het zwakke economische klimaat en de achteruitgang van de klassieke filmactiviteiten • Brutowinstmarge bleef stabiel, terwijl de rationalisatie van de productportfolio bijdroeg aan de verlaging van de O&O-kosten • De recurrente EBIT verbeterde tot 36 miljoen euro • Positief nettoresultaat door doelgerichte acties • Inspanningen om het werkkapitaal te verbeteren droegen bij tot de sterke bedrijfskasstroom