*Ondanks de blijvend moeilijke financiële en economische conjunctuur is de omzet over het eerste halfjaar licht gestegen (4%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

*De EBITDA en het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2010 zijn - op vergelijkbare basis als dezelfde periode vorig jaar, en na abstractie van de uitzonderlijke elementen (zie commentaar hierna) - positief en bedragen respectievelijk 1,0 mio EUR (een stijging van 67%) en 0,5 mio EUR (een stijging van 0,4 mio EUR). Het geboekte nettoresultaat over het eerste halfjaar van 2010 wordt beïnvloed door twee uitzonderlijke kostenelementen en een

wijziging in de activeringspolitiek die samen een negatieve impact hebben op het nettoresultaat ten belope van 1,05 mio EUR. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het vergelijken van de resultaten.

*De cashflow over het eerste halfjaar van 2010 is positief (1,0 mio EUR), vooral dankzij een efficiënte beheersing van het werkkapitaal, een solide en gestroomlijnde operationele werking en het wegvallen van de financiële schuld.

*Vrijwillig openbaar overnamebod op Punch Telematix door Trimble Navigation Limited.

*Ondanks de blijvend moeilijke financiële en economische conjunctuur is de omzet over het eerste halfjaar licht gestegen (4%) in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. *De EBITDA en het nettoresultaat voor het eerste halfjaar van 2010 zijn - op vergelijkbare basis als dezelfde periode vorig jaar, en na abstractie van de uitzonderlijke elementen (zie commentaar hierna) - positief en bedragen respectievelijk 1,0 mio EUR (een stijging van 67%) en 0,5 mio EUR (een stijging van 0,4 mio EUR). Het geboekte nettoresultaat over het eerste halfjaar van 2010 wordt beïnvloed door twee uitzonderlijke kostenelementen en een wijziging in de activeringspolitiek die samen een negatieve impact hebben op het nettoresultaat ten belope van 1,05 mio EUR. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het vergelijken van de resultaten. *De cashflow over het eerste halfjaar van 2010 is positief (1,0 mio EUR), vooral dankzij een efficiënte beheersing van het werkkapitaal, een solide en gestroomlijnde operationele werking en het wegvallen van de financiële schuld. *Vrijwillig openbaar overnamebod op Punch Telematix door Trimble Navigation Limited.