o Goed onderliggend resultaat; nettowinst beïnvloed door aandelenhedging

*Onderliggend resultaat van EUR 445 miljoen; tegenover effect van groei en gunstige aandelenmarkten staan verkoop deelnemingen in Spanje en stijging resultaatafhankelijke kosten

*Afname van nettowinst tot EUR 204 miljoen voornamelijk door verliezen op aandelenhedgeprogramma's die worden ingezet ter bescherming van de kapitaalpositie

*Rendement op eigen vermogen neemt af tot 6,3%, of 7,0% exclusief de aflopende activiteiten, doordat hoge nettowinst in voorgaande perioden resulteerde in een gemiddeld hoger eigen vermogen

o Bestendige groei spaar- en pensioenproducten

*Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 12% tot EUR 499 miljoen; sterke pensioenverkopen in met name Nederland en Verenigd Koninkrijk

*Verkoop ziektekosten- en schadeverzekeringen neemt met 14% toe tot EUR 239 miljoen

*Stortingen met 9% afgenomen tot EUR 10 miljard; tegenover substantiële stijging bij variable annuities en beleggingsfondsen staan lagere stortingen voor vermogensbeheer en pensioenen

*Marktconforme waarde nieuwe productie neemt aanzienlijk toe tot EUR 232 miljoen door hogere verkopen en verbeterde marges als gevolg van prijs- en productaanpassingen

o Goed onderliggend resultaat; nettowinst beïnvloed door aandelenhedging *Onderliggend resultaat van EUR 445 miljoen; tegenover effect van groei en gunstige aandelenmarkten staan verkoop deelnemingen in Spanje en stijging resultaatafhankelijke kosten *Afname van nettowinst tot EUR 204 miljoen voornamelijk door verliezen op aandelenhedgeprogramma's die worden ingezet ter bescherming van de kapitaalpositie *Rendement op eigen vermogen neemt af tot 6,3%, of 7,0% exclusief de aflopende activiteiten, doordat hoge nettowinst in voorgaande perioden resulteerde in een gemiddeld hoger eigen vermogen o Bestendige groei spaar- en pensioenproducten *Verkoop nieuwe levensverzekeringen stijgt met 12% tot EUR 499 miljoen; sterke pensioenverkopen in met name Nederland en Verenigd Koninkrijk *Verkoop ziektekosten- en schadeverzekeringen neemt met 14% toe tot EUR 239 miljoen *Stortingen met 9% afgenomen tot EUR 10 miljard; tegenover substantiële stijging bij variable annuities en beleggingsfondsen staan lagere stortingen voor vermogensbeheer en pensioenen *Marktconforme waarde nieuwe productie neemt aanzienlijk toe tot EUR 232 miljoen door hogere verkopen en verbeterde marges als gevolg van prijs- en productaanpassingen