Er moet worden gestemd over een verkooptransactie van onderdelen van de bankverzekeraar aan BNP uit oktober 2008, maar die transactie heeft door aanvullende onderhandelingen die vorige week bekend werden inmiddels een volstrekt andere inhoud gekregen.

Om daarover te kunnen besluiten moet er een nieuwe agenda en een nieuwe vergadering komen. Iedere stemming hierover op de vergadering van 11 februari is op voorhand ongeldig.

In oktober werd de bankverzekeraar Fortis ontmanteld. De Nederlandse activiteiten werden verkocht aan de Nederlandse overheid. De Belgische activiteiten werden verkocht aan de Belgische Staat en aan BNP Paribas.

De aandeelhouders van Fortis verzetten zich massaal tegen deze nationalisatie, omdat zij daardoor een 'leeg' Fortis overhouden en enorme schade lijden.

De Belgische rechter bepaalde in december dat Fortis de betreffende verkooptransacties alsnog ter goedkeuring aan de aandeelhouders moet voorleggen. Op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 11 februari a.s. vindt die stemming plaats.

"Ongeacht wat er wordt besloten, het zal niet geldig zijn en niets oplossen', aldus advocaat mr. Adriaan de Gier van de Stichting FortisEffect, die de Nederlandse aandeelhouders bijstaat in een schadeclaim in verband met de kwestie.

'De agenda van de vergadering vermeldt een stemming over de verkooptransacties van oktober. Wat ze echter in de praktijk vragen is goedkeuring van een latere verkoop, namelijk een aangepaste overeenkomst met BNP van 29 januari jl. Dat kan helemaal niet: die aangepaste transactie staat niet op de agenda en formeel is het niet mogelijk om de agenda nu nog aan te passen, zo kort voor de vergadering', aldus De Gier.

'De enige oplossing is dat Fortis iedereen op 11 februari a.s. laat tegenstemmen en dat men op een termijn van 15 dagen een nieuwe vergadering uitschrijft om alsnog de aangepaste transactie te laten beoordelen', aldus De Gier van het kantoor De Gier Business Law te Utrecht.

De Stichting FortisEffect roept alle aandeelhouders dan ook op om in ieder geval ter vergadering van 11 februari a.s. tegen de transacties te stemmen zoals die nu op de agenda staan.

De Gier heeft vorige week de Nederlandse staat gedagvaard om de aandeelhouders schadeloos te stellen. 'Ongeacht wat er wordt besloten over de Belgische onderdelen, met betrekking tot de Nederlandse onderdelen zal de Nederlandse Staat bereid moeten zijn om alsnog met de aandeelhouders te praten. De huidige situatie, waarin de Nederlandse Staat doet of haar neus bloedt, is volstrekt ongepast, respectloos naar de aandeelhouders en niet acceptabel', aldus De Gier die de Nederlandse Staat vorige week de procedure aanzegde en de dagvaarding aan de Staat toezond.

Er moet worden gestemd over een verkooptransactie van onderdelen van de bankverzekeraar aan BNP uit oktober 2008, maar die transactie heeft door aanvullende onderhandelingen die vorige week bekend werden inmiddels een volstrekt andere inhoud gekregen. Om daarover te kunnen besluiten moet er een nieuwe agenda en een nieuwe vergadering komen. Iedere stemming hierover op de vergadering van 11 februari is op voorhand ongeldig.In oktober werd de bankverzekeraar Fortis ontmanteld. De Nederlandse activiteiten werden verkocht aan de Nederlandse overheid. De Belgische activiteiten werden verkocht aan de Belgische Staat en aan BNP Paribas.De aandeelhouders van Fortis verzetten zich massaal tegen deze nationalisatie, omdat zij daardoor een 'leeg' Fortis overhouden en enorme schade lijden. De Belgische rechter bepaalde in december dat Fortis de betreffende verkooptransacties alsnog ter goedkeuring aan de aandeelhouders moet voorleggen. Op de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders van woensdag 11 februari a.s. vindt die stemming plaats."Ongeacht wat er wordt besloten, het zal niet geldig zijn en niets oplossen', aldus advocaat mr. Adriaan de Gier van de Stichting FortisEffect, die de Nederlandse aandeelhouders bijstaat in een schadeclaim in verband met de kwestie. 'De agenda van de vergadering vermeldt een stemming over de verkooptransacties van oktober. Wat ze echter in de praktijk vragen is goedkeuring van een latere verkoop, namelijk een aangepaste overeenkomst met BNP van 29 januari jl. Dat kan helemaal niet: die aangepaste transactie staat niet op de agenda en formeel is het niet mogelijk om de agenda nu nog aan te passen, zo kort voor de vergadering', aldus De Gier. 'De enige oplossing is dat Fortis iedereen op 11 februari a.s. laat tegenstemmen en dat men op een termijn van 15 dagen een nieuwe vergadering uitschrijft om alsnog de aangepaste transactie te laten beoordelen', aldus De Gier van het kantoor De Gier Business Law te Utrecht.De Stichting FortisEffect roept alle aandeelhouders dan ook op om in ieder geval ter vergadering van 11 februari a.s. tegen de transacties te stemmen zoals die nu op de agenda staan.De Gier heeft vorige week de Nederlandse staat gedagvaard om de aandeelhouders schadeloos te stellen. 'Ongeacht wat er wordt besloten over de Belgische onderdelen, met betrekking tot de Nederlandse onderdelen zal de Nederlandse Staat bereid moeten zijn om alsnog met de aandeelhouders te praten. De huidige situatie, waarin de Nederlandse Staat doet of haar neus bloedt, is volstrekt ongepast, respectloos naar de aandeelhouders en niet acceptabel', aldus De Gier die de Nederlandse Staat vorige week de procedure aanzegde en de dagvaarding aan de Staat toezond.