Stefan Duchateau, professor en financieel adviseur: "Een herhaling van een financiële crisis kan niet meer op gelijkaardige wijze bestreden worden en zou vooral in die landen een zware impact hebben waar de economische fundamentals het meest aangetast zijn. Laat nu precies in één van die landen de argwaan omtrent de waardering van aangehouden posities het grootst geworden zijn, met name Spanje, waar heel wat grote en middelgrote (spaar)banken zeer verregaande engagementen hebben genomen in vastgoedprojecten, waarvan de financiële kwaliteit en waardering op zijn minst gezegd in vraag mag worden gesteld."

Gelet op de hoge mate van interconnectiviteit van Europese banken en het gewicht van de Spaanse banken in de Europese context, dreigt een dergelijk gegeven zeer snel te wijzen op een relatief hoog besmettingsgevaar. Duchateau: "De speculaties hieromtrent zijn zodanig opgelopen dat de Europese instanties ervoor kozen om voor een belangrijk aantal Europese banken de resultaten van diverse stress-tests openbaar te maken. Op basis van de resultaten kan de banksector terug aan credibiliteit winnen."

Deze aanpak is niet uniek en werd in het afgelopen jaar reeds met succes toegepast in de VSA, maar is vanzelfsprekend niet zonder gevaar. Duchateau: "Indien de test-resultaten wijzen op een potentieel gevaar bij één of meerdere banken, is een regelrechte bankrun niet ver weg. Wellicht zal de aankondiging van een dergelijk probleemgeval dan ook onmiddellijk gepaard gaan met de aankondiging van begeleidende maatregelen."

Anderzijds zullen de nodige vragen worden gesteld of de uitgevoerde stress-testen wel voldoende indicatief zijn voor de potentiële risico's in de financiële sector. Duchateau: "Momenteel is er weinig transparantie over de juiste inhoud van deze testen (economische groei -3%, "haircuts" op sommige overheidsobligaties tot -30% ? ), maar deze algemene testen gaan niet erg diep op enkele specifieke situaties zoals overconcentratie in de vastgoedsector of een specifieke regio, overdreven afhankelijkheid van de resultaten van één businessline, gebrek aan strategische differentatie enz..."

Stefan Duchateau, professor en financieel adviseur: "Een herhaling van een financiële crisis kan niet meer op gelijkaardige wijze bestreden worden en zou vooral in die landen een zware impact hebben waar de economische fundamentals het meest aangetast zijn. Laat nu precies in één van die landen de argwaan omtrent de waardering van aangehouden posities het grootst geworden zijn, met name Spanje, waar heel wat grote en middelgrote (spaar)banken zeer verregaande engagementen hebben genomen in vastgoedprojecten, waarvan de financiële kwaliteit en waardering op zijn minst gezegd in vraag mag worden gesteld." Gelet op de hoge mate van interconnectiviteit van Europese banken en het gewicht van de Spaanse banken in de Europese context, dreigt een dergelijk gegeven zeer snel te wijzen op een relatief hoog besmettingsgevaar. Duchateau: "De speculaties hieromtrent zijn zodanig opgelopen dat de Europese instanties ervoor kozen om voor een belangrijk aantal Europese banken de resultaten van diverse stress-tests openbaar te maken. Op basis van de resultaten kan de banksector terug aan credibiliteit winnen." Deze aanpak is niet uniek en werd in het afgelopen jaar reeds met succes toegepast in de VSA, maar is vanzelfsprekend niet zonder gevaar. Duchateau: "Indien de test-resultaten wijzen op een potentieel gevaar bij één of meerdere banken, is een regelrechte bankrun niet ver weg. Wellicht zal de aankondiging van een dergelijk probleemgeval dan ook onmiddellijk gepaard gaan met de aankondiging van begeleidende maatregelen." Anderzijds zullen de nodige vragen worden gesteld of de uitgevoerde stress-testen wel voldoende indicatief zijn voor de potentiële risico's in de financiële sector. Duchateau: "Momenteel is er weinig transparantie over de juiste inhoud van deze testen (economische groei -3%, "haircuts" op sommige overheidsobligaties tot -30% ? ), maar deze algemene testen gaan niet erg diep op enkele specifieke situaties zoals overconcentratie in de vastgoedsector of een specifieke regio, overdreven afhankelijkheid van de resultaten van één businessline, gebrek aan strategische differentatie enz..."